E-laskukampanjan arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjänä toimii Oomi Oy, y-tunnus 3101315-4, Peltolantie 27, 01300 Vantaa (myöhemmin tässä tekstissä "arvonnan järjestäjä").

2. Arvontaan osallistuvat kaikki kampanjan aikana 31.12.2021 mennessä Oomin kanssa e-laskusopimuksen tehneet Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei ole arvonnan järjestäjän työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään tai muilla henkilöillä, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

3. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumisia ei hyväksytä arvontaan.

4. Arvonta suoritetaan kuukausittain arvonnan järjestäjän tiloissa arvonnan järjestäjän toimesta seuraavan kuukauden ensimmäisellä viikolla.

5. Osallistuneiden kesken arvotaan yksi (1) Fazer Storen 100 euron lahjakortti per kuukausi. Arvonnan järjestäjä maksaa palkinnosta maksettavan arpajaisveron. Palkintoa ei voi vaihtaa eikä muuttaa rahaksi.

6. Arvonnan voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti ja palkinto toimitetaan voittajalle arvonnan jälkeen. Arvonnan voittajan nimi voidaan julkaista arvonnan järjestäjän medioissa ja sosiaalisessa mediassa.

7. Arvonnan järjestäjä ei ota vastuuta kilpailua koskevan sivun toimivuudesta tai osallistumisista, jotka keskeytyvät tai katoavat teknisten ongelmien vuoksi.

8. Arvonnan järjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat osallistumisesta kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Arvonnan järjestäjän vastuu palkinnon voittajaa kohtaan ei koskaan ylitä palkinnon kokonaisarvoa.

9. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä ja arvonnan järjestäjän päätöksiä. Arvonnan järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.

10. Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Mikäli näistä ehdoista johtuvaa erimielisyyttä ei saada ratkaistua neuvottelemalla, olet kuluttajana oikeutettu kääntymään Kuluttajariitalautakunnan puoleen (www.kuluttajariita.fi).