Oomi Kesto -arvonnan säännöt

Kampanja-aika 12.4.2022-31.12.2022

 1. Arvonnan järjestää toimii Oomi Oy, y-tunnus 3101315-4, Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa (myöhemmin tässä tekstissä ”arvonnan järjestäjä”).
 2. Arvontaan osallistuvat kaikki kuluttaja-asiakkaat seuraavin ehdoin
  • Asiakkaat, joilla on Oomin kanssa voimassa oleva Oomi Kesto -sähkösopimus arvontahetkellä
  • Osallistumisoikeutta ei ole arvonnan järjestäjän työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään tai muilla henkilöillä, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.
 3. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumisia ei hyväksytä arvontaan.
 4. Arvonta suoritetaan arvonnan järjestäjän tiloissa arvonnan järjestäjän toimesta joka kuukauden ensimmäisellä viikolla.
 5. Arvonnan voittajalle hyvitetään Oomin sähköenergiaa enintään 5000 kWh. Hyvitettävä sähkönenergia lasketaan arvontaa seuraavan kuukauden alusta vuoden ajan (12 kk). Palkintoja arvotaan kuukausittain yksi (1) kpl. Palkintoon ei sisälly sähkönsiirtoa. Sähkönsiirron laskuttaa paikallinen verkkoyhtiö. Palkinnon lunastaminen edellyttää Oomin asiakkuutta. Palkinto on henkilö- ja käyttöpaikkakohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle tai toiseen käyttöpaikkaan. Palkintoa ei voi vaihtaa eikä muuttaa rahaksi. Mikäli käyttöpaikan kulutus jää palkinnon lunastamisen aikana pienemmäksi kuin 5000 kWh, ei ylijäämää hyvitetä. Arvonnan järjestäjä maksaa palkinnosta maksettavan arpajaisveron.
 6. Arvonnan voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti puhelimitse tai sähköpostitse. Arvonnan voittajan nimi voidaan julkaista arvonnan järjestäjän medioissa ja sosiaalisessa mediassa.
 7. Arvonnan järjestäjä ei ota vastuuta kilpailua koskevan kampanjasivun toimivuudesta tai osallistumisista, jotka keskeytyvät tai katoavat teknisten ongelmien vuoksi.
 8. Arvonnan järjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat osallistumisesta kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Arvonnan järjestäjän vastuu palkinnon voittajaa kohtaan ei koskaan ylitä palkinnon kokonaisarvoa.
 9. Arvonnan järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin. Arvonnan järjestäjällä on oikeus keskeyttää arvonta tai muuttaa arvonnan aikataulua. Mikäli arvonta keskeytetään ennenaikaisesti, palkinto arvotaan keskeyttämiseen mennessä osallistuneiden kesken.
 10. Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Mikäli näistä ehdoista johtuvaa erimielisyyttä ei saada ratkaistua neuvottelemalla, olet kuluttajana oikeutettu kääntymään Kuluttajariitalautakunnan puoleen (www.kuluttajariita.fi).