preloader

Virtuaaliakku-sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

  1. Yleistä

Virtuaaliakku -palvelu on tarkoitettu kuluttaja-asiakkaille, jotka ostavat Oomilta aurinkopaneelijärjestelmän ja joilla on voimassa oleva sähkönmyyntisopimus Oomi Oy:n kanssa pientuotannon käyttöpaikkaan, johon paneelit hankitaan. Virtuaaliakun hyvitys kohdistuu siihen käyttöpaikkaan, johon paneelit ostetaan.

Aurinkopaneelijärjestelmällä tarkoitetaan näissä sopimusehdoissa pientuottajan (jäljempänä ”Asiakas”) omistamaa aurinkosähköjärjestelmää, joka tuottaa sähköä ja on kooltaan enintään 13,6 kW.

Virtuaaliakulla tarkoitetaan näissä sopimusehdoissa palvelua eli ns. virtuaalista varastoa, jonne Asiakas voi varastoida ylijäämäsähkön.

Ylijäämäsähköllä tarkoitetaan näissä sopimusehdoissa pientuotantojärjestelmän tuottamaa sähköä, joka jää yli Asiakkaan oman sähkönkäytön tarpeen.

2. Asiakkaan ilmoitusvelvollisuus tietojen muutoksista

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Oomi Oy:lle (jäljempänä Oomi) tässä sopimuksessa mainituissa olosuhteissa tapahtuvista muutoksista.

3. Virtuaaliakku -palvelun sisältö ja hinta

Sopimuksen kohteena on Virtuaaliakku -palvelu. Sopimuksen voimassaoloaikana Asiakas myy kaiken pientuotannon käyttöpaikassa tuotetun ja omassa kulutuksessaan käyttämättömän ylijäämäsähkön Oomille.

Ylijäämäsähkö varastoituu hyvityksenä Virtuaaliakku -palveluun, jonka Asiakas voi hyödyntää myöhemmin. Ylijäämäsähkö hyvitetään Asiakkaan tulevista sähkölaskuista siten, että asiakkaan lasku on aina mahdollisimman lähellä nollaa.

Virtuaaliakkuun varastoidun sähkön arvo on 14 c/kWh. Vähennämme Asiakkaan sähkölaskulta 14 c/kWh jokaiselta Virtuaaliakusta käyttöön otetulta kilowattitunnilta.

Ylijäämäsähkön hyvityksille on laskettu maksimihyvitys Oomin aurinkosähköjärjestelmän pakettikoon mukaan seuraavasti:

S-paketti 10-12 paneelia, maksimihyvitys 1500 kWh/vuosi

M-paketti 14-24 paneelia, maksimihyvitys 2500 kWh/vuosi

L-paketti 25-30 paneelia, maksimihyvitys 3000 kWh/vuosi

XL-paketti 32-40 paneelia, maksimihyvitys 3500 kWh/vuosi

Asiakkaan virtuaaliakun koko määräytyy paneeleiden lukumäärän perusteella. Maksimihyvitys lasketaan sopimuksentekopäivästä vuosi eteenpäin.

Palvelusta peritään asiakkaalta kuukausimaksu, joka määräytyy virtuaaliakun koon mukaan.

Palvelun hinnoittelu on seuraava:

S-koon akku 10-12 paneelin järjestelmälle 5 €/kk (sis. alv 24 %)

M-koon akku 14-24 paneelin järjestelmälle 7,5 €/kk (sis. alv 24 %)

L-koon akku 25-30 paneelin järjestelmälle 10 €/kk (sis. alv 24 %)

XL-koon akku 32-40 paneelin järjestelmälle 15 €/kk (sis. alv 24 %)

Palvelumaksu veloitetaan asiakkaan sähkölaskulla kuukausittain.

4. Sopimuksen tekeminen ja voimaantulo

Sopimus tehdään samassa yhteydessä paneelihankinnan kanssa ja virtuaaliakun voi tilata omalta paneelimyyjältä.  

Pientuotannon ostosopimus tehdään sopijapuolten välillä toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi ja se on molemmin puolin irtisanottavissa kahden viikon irtisanomisajalla. Asiakas ei voi siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle. Pientuotannon ostosopimukseen ei sovelleta yleisiä sähkönmyyntiehtoja.

Sopimuksen voimaantulopäivämäärä näkyy sopimusvahvistuksella, joka lähetetään asiakkaalle postitse sopimuksen astuttua voimaan.

Lainsäädännön tai viranomaisten toimenpiteet, kuten verojen ja julkisten maksujen korotus, alennus, säätäminen tai kumoaminen otetaan hinnoittelussa huomioon heti veron tai maksun suorittamisvelvollisuuden alkamisesta tai muun säädöksen tai määräyksen voimaantulosta lukien. Oomi ilmoittaa muutoksesta tuottajalle, kun muutoksen tarkka vaikutus hintaan on tiedossa, kuitenkin viimeistään muutoksen jälkeen tehtävässä laskussa.

5. Edellytys sähkönmyynti- ja verkkosopimuksesta

Pientuotannon ostosopimuksen kohteena olevalta käyttöpaikalta edellytetään verkkosopimusta paikallisen jakeluverkon haltijan kanssa sähköntoimituksesta kohteeseen.

Asiakkaalla tulee olla voimassa oleva sähkönmyyntisopimus Oomin kanssa. Mahdollisista hinnanmuutoksista Oomi ilmoittaa vähintään kuukautta (1 kk) ennen muutoksen voimaantuloa.

6. Tekniset edellytykset ja vastuut

Asiakas vastaa teknisten edellytysten täyttymisestä ennen oston aloittamista ja oston kestäessä.

Oomi ei vastaa verkkopalvelun toimimattomuuden johdosta toteutumatta jääneestä ostosta ja/tai muista välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita verkkopalvelun toimimattomuus asiakkaalle aiheuttaa. Oomi rajaa kaikki välilliset vahingot korvausvastuunsa ulkopuolelle Oomin vastuut ovat mainittu tässä sopimuksessa.

7. Laskutus, tasevastuu ja taseselvityksen velvoitteet

Oomi järjestää laskutuksen tuottajan puolesta sekä hoitaa tasevastuun ja taseilmoitukset tuottajan puolesta.

8. Sähkön alkuperä

Sähkön alkuperän varmentaminen alkuperätakuulla on Asiakkaan vastuulla.

9. Ostettavan sähkön määrien mittaus

Pientuotannon ostosopimuksen kohteena olevalla käyttöpaikalla on oltava tuntimittaus

10. Erimielisyydet

Mahdolliset sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Kuluttajalla on oikeus saattaa tämän pientuotannon ostosopimuksen tulkinnasta aiheutuneet erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

11. Ehdot ja voimaantulo

Pientuotannon ostosopimus astuu voimaan kohdassa 4 mainittuna ajankohtana, mikäli tuottaja ei ilmoita muutostarpeista tähän sopimukseen 14 vuorokauden kuluessa sopimusvahvistuksen lähetyspäivämäärästä lukien. Oomi pidättää oikeuden muuttaa sopimusehtoja. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle vähintään kuukautta (1 kk) ennen muutoksen voimaantuloa.