Elbilsladdning för företag

Tjänsten Oomi Laddning

Oomi installerar laddstationer för elbilar på företag överallt i Finland. Vårt utbud omfattar kartläggningar, uppbyggnad av laddningsinfrastrukturen, laddningsenheter och -tjänster.

Tjänsten Oomi Laddning baserar sig på Virtas smarta och beprövade laddningssystem.

För oss är det viktigt att vi alltid kan erbjuda våra kunder laddlösningar som uppfyller deras behov. Vi tar hand om projekten från början till slut – och även efter det. Oomi är en pålitlig partner, vars styrkor är bland annat solida ägare och decennier av erfarenhet av energibranschen hos delägarföretagen.

En pålitlig partner, solida ägare.

Tjänster för elbilsladdning för företag

Oomi installerar laddstationer för elbilar på företag överallt i Finland. Så här går det till att skaffa laddstationer via Oomi:

  1. Vi pratar med dig om för vilket ändamål du vill skaffa laddlösningar.
  2. Vi gör en teknisk kartläggning (elsystem, parkeringsområden) för ett lämpligt laddsystem för ditt företag.
  3. Vi erbjuder en nyckelfärdig paketlösning antingen som engångsköp eller med leasingavtal.
  4. Vi tar hand om byggandet av laddningsinfrastrukturen och installationen av laddningsenheterna samt ger personlig handledning för ibruktagandet.
  5. Vi är en partner för ditt företag även efter installationen – med hjälp av ett underhållsavtal med oss säkerställer du att enheterna alltid är funktionsdugliga.

Vi tar hand om projekten från början till slut – och även efter det.

Tjänsten Oomi Laddning erbjuder kännbara fördelar vid laddning på arbetsplatsen:

  • Rätt att ladda och betalning av laddningsel kan valfritt riktas till de som laddar. 
  • Dynamisk hantering av belastningen ger lägre investeringskostnader och gör det möjligt att utvidga systemet i framtiden.
  • Betalnings- och personuppgifterna är säkra (Virta är certifierat enligt standarden för informationssäkerhet ISO/IEC 27001:2013).
  • Finlands största offentliga laddningsnätverk är tillgängligt med samma identifikationskod.

Det finns två alternativ att välja mellan för tjänsten Oomi Laddning:

I laddtjänsten Oomi Laddning Public är laddstationerna offentliga och visas på alla kartor för elbilister. Oomi Public lämpar sig väl för till exempel butiker och turistföretag.

I laddtjänsten Oomi Laddning Private är laddstationerna privata och användningen av dem kan begränsas till utvalda personer. Oomi Private lämpar sig väl för till exempel arbetsplatser och husbolag.

Laddningsenheter för elbilar för företag

Vi är återförsäljare av smarta och beprövade laddlösningar från Virta. I vårt sortiment finns även basenheter för laddning i objekt, där till exempel identifiering av användaren och automatisk betalning av laddningsel inte behövs. Med dessa enheter kan du ladda alla laddhybrider och elbilar.

Vi erbjuder endast beprövade laddlösningar: de smarta laddstationerna baserar sig på det finländska företaget Virtas laddningsplattform.

Be om en offert!

Laddtjänster för företag och husbolag

09 252 21133

Kontakta oss, så diskuterar vi mer om en laddningslösning som är lämplig för era behov.

Henkilön kuva

Kör du elbil? – Registrera dig som kund hos Virta!

Virta är ett av Europas största laddningsnätverk, som gör att du smidigt kan ladda din bil på olika håll i Finland och Europa.

Om det finns en Virta-laddstation hemma hos dig eller på din arbetsplats kan du använda samma RFID-tagg eller Virtas mobilapp även där. Registrera dig som kund hos Virta via länken nedan.