Sähkön alkuperä 2020

Myymämme sähköenergian alkuperäjakauma vuodelta 2020:

Fossiiliset energialähteet ja turve29,47 %
Uusiutuvat energialähteet33,10 %
Ydinvoima37,43 %
Yhteensä100,00 %

Sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt: 168,78 g/kWh
Käytetyn ydinpolttoaineen määrä: 1,08 mg/kWh