Oomi Konstant för företag

Oomi Konstant att utgå från vårt produktutbud per
30.6.2023
.

Som vi informerade förra hösten, kommer Oomi Konstant att utgå från vårt produktutbud per 30.6.2023.

Beslutet att Oomi Konstant ska utgå ur produktutbudet fattades hösten 2022, då elmarknaden förändrades väsentligt. Marknadsläget har gjort elanskaffningen mer utmanande och produkten kan inte längre skyddas på det sätt som avtalets karaktär förutsätter.

Ditt avtal fortsätter automatiskt som ett Oomi Fortlöpande-avtal från 1.7.2023

För att det ska komma el ur ditt eluttag även efter 30.6.2023, då ditt företaget Oomi Konstantavtal upphör, fortsätter ditt avtal automatiskt som ett tills vidare gällande Oomi Fortlöpandeavtal.

Dina avtalspriser bevaras oförändrade i det nya avtalet. Vi informerar om eventuella prisändringar senast två (2) veckor innan ändringen träder i kraft. Oomi Fortlöpande-avtalet kan sägas upp med en uppsägningstid på två veckor.

Under juni skickas en avtalsbekräftelse på Oomi Fortlöpande-avtalet till dig och i den ser du
dina avtalsuppgifter och avtalsvillkor. Avtalsvillkoren finns att läsa på oomi.fi/foretag-villkor

Oomi Fortlöpande

Allmän elGrundavgift 4,90 €/mån.Energi 16,05 c/kWh
TidselGrundavgift 4,90 €/mån.Dagenergi 17,66 c/kWh
Nattenergi 14,76 c/kWh
SäsongselGrundavgift 4,90 €/mån.Vinterdagenergi 17,66 c/kWh
Energi, övriga tider 15,53 c/kWh
Pris med moms 0 %.

Oomi Konstat för företag 1.1.-31.3.2023

Allmän elGrundavgift 4,90 €/mån.Energi 27,21 c/kWh
TidselGrundavgift 4,90 €/mån.Dagenergi 29,71 c/kWh
Nattenergi 23,46 c/kWh
SäsongselGrundavgift 4,90 €/mån.Vinterdagenergi 30,96 c/kWh
Energi, övriga tider 23,46 c/kWh
Pris med moms 0 %.

Oomi Konstat för företag 1.4.-30.4.2023

Allmän elGrundavgift 4,90 €/mån.Energi 18,09 c/kWh
TidselGrundavgift 4,90 €/mån.Dagenergi 19,91 c/kWh
Nattenergi 16,64 c/kWh
SäsongselGrundavgift 4,90 €/mån.Vinterdagenergi 19,91 c/kWh
Energi, övriga tider 17,27 c/kWh
Pris med moms 0 %.

Oomi Konstat för företag 1.5.-30.6.2023

Vi sänker det mervärdesskattefria energipriset med i genomsnitt 11 procent den 1 maj 2023.

Allmän elGrundavgift 4,90 €/mån.Energi 16,05 c/kWh
TidselGrundavgift 4,90 €/mån.Dagenergi 17,66 c/kWh
Nattenergi 14,76 c/kWh
SäsongselGrundavgift 4,90 €/mån.Vinterdagenergi 17,66 c/kWh
Energi, övriga tider 15,32 c/kWh
Pris med moms 0 %.

Oomi Konstant -villkoren från och med 1.1.2023

Oomi Konstant utgår ur vårt avtalssortiment 30.6.2023

Vi vill berätta redan nu på förhand att produkten Oomi Konstant kommer att utgå ur vårt avtalssortiment den 30 juni 2023.

Detta beror på elmarknadens väsentligt förändrade läge, som på ett betydande sätt har försvårat anskaffningen av el och produkten kan därför inte anskaffas enligt det avtalade produktvillkoren.

Du behöver inte bli orolig över läget, eftersom vi kommer att erbjuda en annan produkt istället. Vi skickar ett brev till dig i maj 2023 där vi berättar närmare om den nya produkten, dess villkor och priser.

Har ditt företag en elförbrukning på över 100 000 kWh per år?

Läs mer och be om en offert via länkarna nedan.