El för storföretag

Elanskaffningen ska vara tydlig och smidig, oavsett hur hög elförbrukningen är. Vi hjälper ditt företag att optimera elförbrukningen och ser till att ditt elpris är förmånligt – nu och i framtiden.

Våra portföljförvaltningslösningar lämpar sig särskilt för företag med hög elförbrukning. Våra portföljförvaltningslösningar förbättrar förutsägbarheten och sprider marknadsrisken. Våra portföljförvaltningstjänster omfattar en individuell strategi för elanskaffning som utarbetas specifikt för kunden. På basis av den sprids prissäkringarna på flera olika objekt.

Uppföljningen är enkel, eftersom vi varje månad skickar ut en rapport över hur anskaffningarna har förverkligats. Det är även möjligt att köpa ursprungsgarantier för den köpta elen, vilket innebär en garanti för att den köpta elen har producerats till hundra procent med förnybar energi.

Våra portföljhanteringslösningar:

Oomi Effektportfölj

Ett portföljavtal är rätt val för dig om du vill ha förutsägbara elanskaffningskostnader och enkel uppföljning av budgeteringen och kostnaderna. Tillsammans formulerar vi en lämplig individuell strategi och servicehelhet för elanskaffningen för ditt företag. Våra experter följer marknaden och fastställer prissäkringar för olika produkter. Prisrisken minskas genom att prisfixeringarna fördelas på flera olika tidpunkter.

Oomi Portfölj

Som kund med ett portföljavtal görs prissäkringarna för ditt företags el som procentandelar av den uppskattade elförbrukningen. Den resterande delen levereras som spotleverans. Prissäkringarna kan göras upp till hundra procent, vilket gör förutsägbarhet och budgetering enklare.

Kontakta oss!

Tilläggstjänster för storföretag

Som storföretagskund omfattar dina tjänster dessutom:

Rapporteringstjänst

Oomis Rapporteringstjänst, där du enkelt kan följa ditt företags elförbrukning i både kilowattimmar och euro. Ett enkelt sätt att hantera elärenden på ett och samma ställe, även om ditt företag skulle ha flera verksamhetsställen.

Utsedda kontaktpersoner

Som kund hos oss betjänas du alltid av din utsedda kontaktperson och en egen portföljförvaltare, som har hand om er energiportfölj. Klicka här för att se kontaktuppgifterna:

El för företag

09 2522 1133

Ring oss eller be oss kontakta dig!

Henkilön kuva