Anskaffning av solkraftverk

Läs mer om processen för anskaffning av ett solkraftverk!

Hur framskrider processen vid anskaffning och byggande av ett solkraftverk?

Planeringsskede

 1. Våra experter gör upp en plan över placeringen av panelerna.
 2. Det ortspecifika kravet för ansökan om tillstånd utreds.
 3. Objektets lämplighet för ett solkraftverk kontrolleras med den lokala distributionsnätsinnehavaren.
 4. Elplaneringen och anskaffningarna görs i planeringsskedet.
 5. En kontroll av takkonstruktionernas bärförmåga utförs för det planerade antalet paneler.
 6. Avstånden till elcentraler kartläggs för att kopplingarna ska kunna göras smidigt i installationsskedet.
 7. Dataförbindelserna beaktas, så att solkraftverkets produktion kan följas upp.
 8. Säkerheten beaktas i planeringen.

Byggskede

 1. Installationen av solpanelerna och ställningarna inleds.
 2. Växelriktarna kopplas och startas stegvis under byggskedet.
 3. Säkerheten beaktas i alla arbetsskeden.
 4. Solkraftverksprojekt genomförs från mars till november beroende på snöläget.

Efter projektet erbjuder vi serviceavtal för solkraftverken.

Ditt solkraftverk genomförs av erfarna experter inom branschen med erfarenhet av hundratals projekt.

Kontakta oss!

Solkraftverk för företag

09 252 21133

Lämna dina kontaktuppgifter, så ringer våra experter upp dig.

Henkilön kuva