Ursprungsgaranti för el

En ursprungsgaranti för el (Guarantee of Origin, GoO) är ett certifikat som garanterar att elen har producerats med förnybara energikällor.

I Finland beviljas ursprungsgarantier av stamnätsbolaget Fingrid.

Förnybara energikällor är bland annat:

Solenergi

Solenergi är förnybar energi som produceras med hjälp av solceller eller -fångare.  

Vindenergi

Vindenergi är rörelseenergi som vinden ger upphov till och som omvandlas till elektricitet med hjälp av vindturbinernas roterande blad.  

Vattenkraft

Elektricitet som produceras med vattenkraft är förnybar och utsläppssnål. I vattenkraftverk produceras energi genom att låta vattnet rinna via en turbin.   

Prissättning och beställning  

Priset på förnybar energi för olika produktionstyper fastställs på marknaden på samma sätt som själva elpriset. Marknaden för ursprungsgarantierna omfattar hela EU. Exempelvis låg priset på vattenel en gång i tiden på cirka 0,3 €/MWh, men steg under 2018 till långt över 2 €/MWh, och nu ligger det på lite under 1 €/MWh för 2019. Priset fastställs alltid i samma ögonblick som kunden beställer förnybar energi.  

Förnybar energi ska beställas senast i februari året efter leveransåret, så att vi hinner skaffa och skriva av de ursprungsgarantier som skaffats åt våra kunder. Vi rekommenderar dock att man agerar i god tid, då prisnivån på marknaden verkar förnuftig. Förutom för innevarande år kan ursprungsgarantier skaffas för så lång tid framåt som de fyra kommande åren.