Insamling av uppgifter i samband med besök på webbplatsen (kakor)

Kakor (cookies) är små textfiler som sparas automatiskt på besökarens dator/enhet när hen besöker olika webbplatser.

Vi använder kakor för att kunna erbjuda användarvänliga tjänster av så hög kvalitet som möjligt.

Kakorna vi använder oss av gäller vårt automatiska system för marknadsföring (HubSpot), vår presentationsplattform (Seidat), Google Analytics samt de sociala medier vi använder, det vill säga LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram och Facebook. Dessa program sparar bland annat uppgifter om vilken webbplats du besöker, hur länge ditt besök varar, varifrån du kom till webbplatsen och vilka länkar du klickar på. Vi använder oss av kakor för att utveckla våra tjänster och vår webbplats, analysera användningen av webbplatsen samt rikta och optimera marknadsföringen. Förutom Oomi Oy har övriga bolag som nämns i detta stycke samt våra pålitliga samarbetspartner, som behandlar uppgifter insamlade med hjälp av kakor för Oomis Oy:s räkning, tillgång till kakorna som nämns här och uppgifterna som samlas in med hjälp av dem.

Oomi Oy och övriga parter som nämns här identifierar enskilda personer med hjälp av de insamlade uppgifterna, om personen via webbplatsen har lämnat sina kontaktuppgifter för elektronisk direktmarknadsföring. Exempel: beställning av nyhetsbrev via webbplatsen, varvid information som samlas in med hjälp av kakorna används för riktad marknadsföring.

I övriga situationer identifierar Oomi Oy och övriga parter som nämns här inte enskilda personer med hjälp av uppgifterna som samlas in: vi identifierar inte användaren enbart på basis av kakorna och kombinerar inte uppföljningsuppgifter från tjänsterna med andra uppgifter.

Kakorna som nämns i denna kakpolicy är antingen sessionsspecifika (JavaScript) eller permanenta (Google Analytics). Sessionskakor raderas alltid när du stänger webbläsaren. Permanenta kakor sparas på din enhet tills du raderar dem eller de upphör att gälla. De uppgifter som vi samlar in med hjälp av permanenta kakor sparas i högst två år.

Avtal som tecknas på Oomis webbplats med hjälp av tjänsten Vertaaensin.fi rapporteras tillbaka till tjänsten Vertaaensin anonymt.

Du kan blockera användningen av kakor och med dem jämförbara identifieringssätt i inställningarna för din webbläsare. I sådana fall kan webbplatsen inte nödvändigtvis användas på samma sätt som om du tillåter användningen av kakor.