Elavtal för studerande

Som studerande kan du teckna elavtal med Oomi överallt i Finland – oavsett om du flyttar till Uleåborg, Helsingfors, Jyväskylä eller Åbo. Det går enkelt och snabbt att teckna avtal med Oomi – och det viktigaste: det är billigt.

Studietiden är en fantastisk tid och att få veta att du fått en studieplats gör dig säkert glad. När du flyttar till ett nytt hem och eventuellt till en ny ort blir det även aktuellt att teckna ett elavtal. För att studerande ska kunna njuta av studietiden på bästa möjliga sätt vill Oomi erbjuda billiga elavtal. Det blir åtminstone ett bekymmer mindre och gör det möjligt att fokusera på det som är viktigt.

Kan jag få ekologisk el?

Ja, det kan du! Till Oomis samtliga elavtal kan du lägga tilläggsprodukten Oomi Förnybar, som säkerställer att elen du använder har producerats på ett miljövänligt sätt – antingen med vind, sol eller vatten.

Varför ska du välja Oomi?

Billigt. Vårt mål är att alltid erbjuda våra kunder elavtal till bra priser. Vi vill göra det enkelt och okomplicerat att köpa el.

Enkelt. Det är enkelt att uträtta ärenden hos oss. Du kan kontakta oss via många olika kanaler.

Lokalt. Vi har riksomfattande verksamhet, men starka rötter i lokala energibolag över nästan hela Finland, från de södra delarna till även lite nordligare delar: Vanda, Lahtis, Björneborg, Brahestad, Uleåborgsregionen och Torneå.

Kundorienterat. Vi finns till för våra kunder. Det viktigaste för oss är att erbjuda nya avancerade tjänster och produkter som uppfyller våra kunders behov.