Skaffa solceller

Solen avger en stor mängd energi som väntar på att bli utnyttjad. Genom att investera i ett solenergisystem kan du få bra avkastning på kapitalet till låg risk. Samtidigt tryggar du ett jämnt energipris för en lång tid framöver. Du förbättrar fastighetens energieffektivitet, vilket ger den mervärde.

Som producent av solenergi deltar du även i utvecklingen av en distribuerad energiproduktion i Finland. Dessutom är solenergi en mycket miljövänlig lösning, eftersom den är helt och hållet utsläppsfri.

Tips för anskaffning av solceller

I samband med köp av solceller väcks ofta många frågor. Här kan du se svaren på några vanliga funderingar, vilka kan hjälpa dig att välja solceller som uppfyller dina behov.

 1. Dimensionera solenergisystemet efter objektets elförbrukning
  • Vi hjälper dig att välja rätt antal solceller utifrån din elförbrukning.
 2. Kontrollera installationsmiljön
  • Skuggor på taket, väderstrecket och takets skick inverkar på solcellernas produktion och anskaffningsbeslutet. Takets skick ska vara bra före solceller installeras. Säkerställ att taket inte kräver renovering under de kommande åren eller genomför renoveringen före installationen.
 3. Kontrollera garantierna
  • Utvecklingen av solceller har varit snabb under den senaste tiden, och det finns solceller på marknaden från många olika tillverkare. Ett solenergisystem är en mångårig investering, så vi rekommenderar att du väljer produkter av hög kvalitet från tillverkare som ger lång garanti. Det är bra att köpa solcellerna från ett solitt företag, som har gällande garantier ännu efter tiotals år.
 4. Tänk på överskottselen
  • I en idealisk situation produceras ingen överskottsel. Soliga dagar kan solcellerna dock producera mer el än du förbrukar. Om du säljer överskottselen till din elförsäljare dras den oftast av direkt från din elräkning.
 5. Utred möjligheterna för uppföljning
  • Det är bra att säkerställa att uppföljningen av solenergisystemet kan göras med en webbläsare eller mobilapp. Genom uppföljningen får du viktig information om solenergisystemets funktion, produktion och eventuella störningar. I de flesta fall erbjuder tillverkare av växelriktare möjligheter för uppföljning.

Solpaneler för hemmet

aurinko@oomi.fi

Kontakta oss genom att fylla i formuläret via länken nedan, så kontaktar vi dig senast följande vardag. Vi planerar ett solpanelspaket tillsammans som är ändamålsenligt för just dina behov.

Henkilön kuva