Fullmakter

Frågor om elavtal är personliga, så avtalstecknaren ska själv kontakta oss. Om avtalstecknaren är förhindrad kan du med hjälp av en fullmakt ge en annan myndig person fullmakt att sköta ärenden som gäller elavtal.

Anvisningar  

Fyll i fullmakten, skriv ut och underteckna den. Du kan lämna in fullmakten till vår kundtjänst antingen  

 • genom att skanna in den och skicka den per e-post till asiakaspalvelu@oomi.fi
 • per post till adressen Oomi Oy, Kundtjänst, Yrttipellontie 1, 90230 Oulu

Enkel fullmakt 

Du kan fylla i och skriva ut en fullmakt här.

För fullmakten behövs följande uppgifter: 

 • fullmaktsgivare (kundnummer, namn, personbeteckning, telefonnummer och e-postadress)  
 • fullmaktshavare (namn, personbeteckning, telefonnummer och e-postadress) 
 • fullmaktens giltighetstid: gäller tills vidare/fram till x.x.xxxx
 • fullmakt, t.ex. Jag ger personen som jag har utsett fullmakt att helt och hållet sköta ärenden som gäller mina elavtal med Oomi Energia Oy" 
 • Datum och plats 
 • Underskrifter och namnförtydliganden – fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren 

Fullmakt att sköta ärenden för ett dödsbo  

Delägarna i dödsboet beslutar gemensamt om dödsboets ärenden. Dödsboet kan ge en delägare fullmakt att sköta ärenden som gäller elavtalet. Utöver fullmakten behövs en kopia av bouppteckningen. Om bouppteckningen ännu inte har förrättats räcker det med en fullmakt från de övriga delägarna i dödsboet.

Du kan fylla i och skriva ut en fullmakt för att sköta ärenden för ett dödsbo här.

För fullmakten behövs följande uppgifter: 

 • den avlidne (kundnummer, namn, personbeteckning och dödsdag)
 • fullmaktshavare (namn, personbeteckning, telefonnummer och e-postadress)
 • fullmakt (t.ex. "Vi ger den person som vi har utsett fullmakt att helt och hållet sköta ärenden som gäller dödsboets elavtal med Oomi Energia Oy")
 • delägarna i dödsboet (underskrift, namnförtydligande, personbeteckning, plats och datum)