Fakturering och visa fakturor

Elräkningen baserar sig på fakturering enligt förbrukningen 

Vid fakturering enligt förbrukning debiterar vi alltid för den faktiska mängden el som du har använt. Du kan följa din elförbrukning i vår Onlinetjänst

Vi fakturerar för elförbrukningen varje månad. Betalningstiden för elräkningen är 14 dagar. 

Elektronisk faktura eller pappersfaktura 

Hur vill du få din elräkning? Av oss kan du får din räkning i pappersformat, per e-post eller som e-faktura.

E-faktura är ett tryggt sätt att ta emot och betala räkningar som bankerna har utvecklat. Du kan beställa e-faktura redan innan du fått din första elräkning. I avtalsbekräftelsen skickar vi ett faktureringsavtalsnummer, med hjälp av vilket du kan ge ditt tillstånd för e-fakturor i din nätbank. 

Se e-fakturor 

Du kan se alla dina fakturor som skickats efter april 2020 i vår Onlinetjänst. För att kunna använda Onlinetjänsten ska du registrera dig i den. För registreringen behöver du nätbankskoder eller mobilcertifikat.