Information om fakturering

Vår fakturering förnyas och i takt med det kommer faktureringen att förändras under våren 2024.

Nu får du en faktura med ett nytt utseende. I fortsättningen finns ingen giroblankett på fakturan, men du hittar betalningsuppgifterna på samma plats som tidigare nertill på fakturan. Vi kommer att uppdatera läsanvisningen för den nya fakturan i april.

Vi har tagit i bruk en elektronisk betalningspåminnelse. Om du får fakturan elektroniskt och din betalning inte inkommit på förfallodagen, skickar vi från och med maj månad även en elektronisk betalningspåminnelse.

Du får en elfaktura varje månad

Vi skickar elfakturor varje månad. Fakturans betalningstid är 14 dygn från fakturans datum och förfallodagen är vanligtvis i mitten av månaden.

Elfakturan baserar sig alltid på din faktiska elförbrukning. Vid fakturering enligt förbrukning debiterar vi elen du har använt varje månad. Du kan följa din egen elförbrukning och granska dina tidigare fakturor i vår Online-tjänst.

Så här läser du din elfaktura

Undrar du över vad fakturan består av? Vet du vilken information som finns på fakturan? Läs mer om vad elfakturan består av här.

Glömde du att betala fakturan på förfallodagen?

Ibland kan man oavsiktligt glömma bort att betala fakturan i tid, men ingen fara! Vi påminner om förfallna fakturor med ett textmeddelande en vecka efter förfallodagen om fakturan inte har betalats. På så sätt hinner du reagera och betala fakturan innan den egentliga betalningspåminnelsen, och undvika påminnelseavgiften på fem euro.

Textmeddelandet skickas till telefonnumret som finns i dina kunduppgifter. Textmeddelandet är avgiftsfritt. Observera att påminnelsetjänsten per textmeddelande endast är tillgänglig för våra konsumentkunder.

Uppdatera dina kontaktuppgifter i Oomi Online.

Om du får fakturan elektroniskt och din betalning inte inkommit på förfallodagen, skickar vi från och med maj månad även en elektronisk betalningspåminnelse. Du får betalningspåminnelsen på samma sätt som den ursprungliga fakturan, det vill säga direkt till din nätbank, Kivra eller e-posten. Tjänsten är för närvarande tillgänglig för kunder hos Danske Bank, OP, S-Banken och Ålandsbanken. Tjänsten utvidgas till kunder hos andra banker i takt med att bankerna börjar använda elektroniska påminnelser.