Villkor och prislistor

På den här sidan finns Oomi Energias avtalsvillkor och prislista för tjänsterna.

Vi följer de allmänna elförsäljnings- och elleveransvillkoren som rekommenderas av Finsk Energiindustri rf och har godkänts av Energimyndigheten.

Oomi avtalsvillkor

Oomi Produktspecifika villkor, konsumenter

Oomi Villkor för tilläggstjänster, konsumenter
Villkor för tilläggstjänster
Villkor för tilläggstjänster från och med 10.4.2024

Elavtal för hushåll

Klicka hem ett nytt förmånligt elavtal, så får även du snart el från Oomi Energi ur dina eluttag.