Oomi Flex – påverka ditt elpris genom att tidsplanera förbrukningen

Kombinera de bästa delarna av ett avtal med ett fast pris och börsel – påverka ditt elpris genom att optimera elförbrukningen till förmånliga timmar. Välj ett tidsbundet avtal på 12 eller 24 månader.

Du kan välja ett tidsbundet avtal på 12 eller 24 månader

Priset på det tidsbundna Oomi Flex-elavtalet består av tre delar:

  • En månatlig grundavgift (€/mån)
  • Elenergins fasta pris (c/kWh)
  • Förbrukningsinverkan (c/kWh)

Grundavgiften och elenergins pris är fasta under hela avtalsperioden. Förbrukningsinverkan (c/kWh) varierar från månad till månad beroende på när du använder el och är således inte fast. Förbrukningsinverkan är vanligtvis cirka -1,5 ... + 3,7 c/kWh*. Elavtalet är tidsbundet för den valda avtalsperioden, varefter avtalet fortsätter att gälla tills vidare. Vi informerar dig om det i god tid.

Oomi-Jousto.png
Oomi Flex 24 kk
Visstids
Elenergins fasta pris
7,19 c/kWhsis. moms 24%
Fasta förbrukningsinverkan*
+1,15 c/kWh Moms 24%

*Förbrukningsinverkans genomsnitt av Oomis kunder har varit: +1,15 c/kWh (moms 24 %).

Grundavgift 4,90 /månsis. moms 24%
Oomi-Jousto.png
Oomi Flex 12 kk
Visstids
Elenergins fasta pris
8,30 c/kWhsis. moms 24%
Fasta förbrukningsinverkan*
+1,15 c/kWh Moms 24%

*Förbrukningsinverkans genomsnitt av Oomis kunder har varit: +1,15 c/kWh (moms 24 %).

Grundavgift 4,90 /månsis. moms 24%

*För 67 % av kunderna är förbrukningsinverkan mellan -1,5 ... +3,7 c/kWh (moms 24 %).
För 95 % av kunderna är förbrukningsinverkan mellan -4,1 ... +6,3 c/kWh (moms 24 %). 
Den genomsnittliga förbrukningsinverkan för Oomis kunder har varit +1,15 c/kWh (moms 24 %).
Sampling ur Oomis kundkrets, 95 procents konfidensnivå +-0,21 c/kWh. Beräkningsperiod 1.2.2022–31.1.2023. Den valda beräkningsperioden ger en korrekt/riktgivande bild av förbrukningsinverkan med tanke på riskerna/prisvariationerna.

Hur låter det att teckna ett elavtal med ett fast pris med vilket du kan optimera elförbrukningen och dra nytta av dygnets förmånliga timmar? Det låter ju bra. Oomi Flex-avtalet kan tecknas som ett tidsbundet avtal på ett år (12 mån.) eller två år (24 mån.). Avtalet kombinerar de bästa delarna av ett fast pris och börsel. Teckna ett avtal här!

Hur fungerar Oomi Flex-avtalet?

Du tecknar ett tidsbundet (12 eller 24 mån.) Oomi Flex-elavtal med ett fast pris.

  • Om du använder el under de timmar då den är som förmånligast kan du minska elräkningen för den aktuella månaden.
  • Om du däremot huvudsakligen använder el under de dyraste timmarna, är priset större.

Du kan tidsplanera förbrukningen med hjälp av spotprisuppgifter, som visar timpriserna för börsel för innevarande och följande dag. Du kan följa din förbrukning och utvecklingen av förbrukningsinverkan under månaden i tjänsten Oomi Online.

Förbrukningsoptimeringens uppskattade inverkan på elpriset är vanligtvis -1,5 ... +3,7 c/kWh*. Du kan kontrollera den faktiska månatliga förbrukningsinverkan på din elräkning.

Vad innebär förbrukningsinverkan?

Förbrukningsinverkan innebär skillnaden mellan medelpriset som viktats med kundens förbrukning och medelpriset för börsel. Förbrukningsinverkan beror på hur din förbrukning fördelas mellan förmånligare och dyrare timmar. Förbrukningsinverkan varierar månatligen på basis av den timbaserade elförbrukningen och timpriserna för börsel, och den är således inte fast. 

Förbrukningsinverkan (c/kWh) bestäms på basis av det timvisa regionala priset (c/kWh) för Finland som publiceras av nordiska elbörsen (Nord Pool AS) och kundens timvisa förbrukning (kWh). Förbrukningsinverkan innebär alltså skillnaden mellan medelpriset som viktats med kundens förbrukning och medelpriset för börsel. 

Hur kalkyleras förbrukningsinverkan?

Med ett Oomi Flex-avtal kan du påverka ditt elpris genom att optimera elförbrukningen till förmånliga timmar.

Hur kalkyleras förbrukningsinverkan då? Vi kalkylerar medelpriset för din förbrukning genom att multiplicera börspriset för varje timme med din förbrukning för respektive timme. Vi dividerar denna produkt med din totala förbrukning för månaden. Skillnaden mellan medelpriset för din förbrukning och månadens medelvärde är din förbrukningsinverkan.

Medelpriset för din förbrukning = börspriset för varje timme * din förbrukning för respektive timme / total förbrukning för månaden
Din förbrukningsinverkan = medelpriset för din förbrukning - månadens medelvärde

Tidsbundet elavtal

I ett tidsbundet elavtal är energipriset och grundavgiften desamma under hela avtalsperioden, men förbrukningsinverkan ökar eller minskar elräkningens slutsumma på basis av din förbrukning. Ett tidsbundet elavtal förbinder både dig och oss: du kan inte byta avtal under avtalsperioden och vi kan inte ändra priset på eller villkoren för ditt avtal. Den enda möjliga grunden för att bryta ett tidsbundet avtal under avtalsperioden är flyttning, eftersom ett elavtal alltid är bostadsspecifikt.

Varför Oomi Flex?

  • Du får stabilitet i elpriset.
  • Utnyttja förbrukningsinverkan – om du använder el under de timmar då den är som förmånligast kan du minska din förbrukningsinverkan och elräkningen för den aktuella månaden.
  • Elavtalet förbinder både dig och Oomi under hela den tidsbundna perioden.
  • Du kan välja om din el produceras med förnybara metoder eller utan utsläpp.