Oomi Fast

kiintea-300x445.png
Oomi Fast 24 mån
Visstids
Energi
8,19 c/kWhsis. moms 24%
Grundavgift 4,90 /månsis. moms 24%

Med ett Oomi Fast-avtal ordnar du elen på en gång för en längre tid. Priset förblir detsamma och därför är det lättare att vara förutseende, då du vet vad du kommer att betala för elen under de närmaste åren.

Avtalet är tidsbundet och har ett fast pris under den valda avtalsperioden, varefter avtalet fortsätter att gälla tills vidare. Vi informerar dig om det i god tid.

Oomi Fast passar för dig som vill undvika prisvariationerna på marknaden.

Varför Oomi Fast?

  • Avtalet binder både dig och Oomi för hela den avtalade tiden.  
  • Du vet hur mycket du betalar för elen – priset förblir detsamma trots variationerna på marknaden. 
  • Du kan uppdatera produktionssättet för elen till förnybara alternativ.