Olika sätt att producera el

Vill du göra ett val till förmån för naturen? Oomi Förnybar är sol, vind och vatten, så genom att välja tjänsten säkerställer du att den el du använder består av 100 procent förnybar energi.

  • Oomi Förnybar = sol, vind och vatten
    • Förnybart, utsläppssnålt och miljövänligt 
    • Ursprungsgarantin (Guarantee of Origin) är ett intyg över att elen har producerats med hjälp av förnybara energikällor.  

Solkraft/-energi

Solkraft är förnybar energi som produceras med hjälp av solceller eller -fångare.  

Vindkraft/-energi

Vindenergi är rörelseenergi som vinden ger upphov till och som omvandlas till elektricitet med hjälp av vindturbinernas roterande blad. 

Vattenkraft/-energi

Elektricitet som produceras med vattenkraft är förnybar och utsläppssnål. I vattenkraftverk produceras energi genom att låta vattnet rinna via en turbin.

Blandel/kombination av energikällor

En kombination av olika energikällor, vars sammansättning varierar efter elproduktionssituationen.