Sähkön tuotantotavat

Haluatko tehdä valinnan luonnon puolesta? Oomi Uusiutuva on aurinkoa, tuulta, vettä ja biovoimaa, joten sen valitsemalla varmistat, että käyttämäsi sähkö on 100 % uusiutuvaa energiaa.

  • Oomi Uusiutuva = aurinkoa, biovoimaa, tuulta ja vettä
    • Uusiutuvaa, vähäpäästöistä ja ympäristöystävällistä 
    • Alkuperätakuu (Guarantee of Origin) on todistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä  

Aurinkovoima/ -energia

Aurinkovoima on uusiutuvaa energiaa, jota tuotetaan aurinkokennoilla tai -keräimillä.  

Tuulivoima/-energia

Tuulienergia on tuulesta peräisin olevaa energiaa, joka muunnetaan tuulen liike-energiasta sähköksi tuuliturbiinien pyörivien lapojen avulla. 

Biovoima

Biovoima on peltobiomassaa (elintarviketeollisuuteen kelpaamaton aines), puuaines, metsähake, hakkuujätteet.

Vesivoima/-energia

Vesivoimalla tuotettu sähkö on uusiutuvaa ja vähäpäästöistä. Vesivoimalaitoksissa energiaa tuotetaan juoksuttamalla vettä turbiinin kautta.

Sekasähkö / yhdistelmä

Eri energialähteiden yhdistelmä, jonka koostumus vaihtelee sähkön tuotantotilanteen mukaan.

Sähkön alkuperäjakaumat

Löydät sähkön alkuperäjakaumat täältä.