Sähkön alkuperäjakaumat

Tiedot sähkön alkuperästä vuodelta 2022 on määritetty Energiaviraston voimassa olevien oheistuksien mukaisesti. Tiedot edelliseltä vuodelta julkaistaan vuosittain heinäkuussa.

Oomi Uusiutuvan jakauma 2022

Fossiiliset energialähteet ja turve0,0 %
Uusiutuvat energialähteet100,0 %
Ydinvoima0,0 %
Sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt: 0,00 g/kWh
Käytetyn ydinpolttoaineen määrä: 0,00 mg/kWh

Hiilidioksidivapaan sähkön tuotannon jakauma 2022

Fossiiliset energialähteet ja turve0,0 %
Uusiutuvat energialähteet0,0 %
Ydinvoima100,0 %
Sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt: 0,00 g/kWh
Käytetyn ydinpolttoaineen määrä: 2,70 mg/kWh

Energiaviraston ilmoittama jäännösjakauma alkuperältään varmentamattomasta sähköenergiasta 2022

Fossiiliset energialähteet ja turve70,1 %
Uusiutuvat energialähteet11,7 %
Ydinvoima18,2 %
Sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt: 471,27 g/kWh
Käytetyn ydinpolttoaineen määrä: 0,60 mg/kWh

Oomi Oy:n sähköenergian kokonaismyynnin jakauma 2022

Fossiiliset energialähteet ja turve54,1 %
Uusiutuvat energialähteet29,1 %
Ydinvoima16,8 %
Sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt: 363,65 g/kWh
Käytetyn ydinpolttoaineen määrä: 0,54 mg/kWh

Aiempien vuosien jakaumatiedot

Aiempien vuosien jakaumatiedot löydät täältä.