Sähkön alkuperäjakaumat

Tiedot sähkön alkuperästä vuodelta 2023 on määritetty Energiaviraston voimassa olevien oheistuksien mukaisesti. Tiedot edelliseltä vuodelta julkaistaan vuosittain heinäkuussa.

Oomi Uusiutuvan jakauma 2023

Fossiiliset energialähteet ja turve0,0 %
Uusiutuvat energialähteet100,0 %
Ydinvoima0,0 %
Sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt: 0,00 g/kWh
Käytetyn ydinpolttoaineen määrä: 0,00 mg/kWh

Oomi Hiilineutraalin jakauma 2023

Fossiiliset energialähteet ja turve0,0 %
Uusiutuvat energialähteet0,0 %
Ydinvoima100,0 %
Sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt: 0,00 g/kWh
Käytetyn ydinpolttoaineen määrä: 2,69 mg/kWh

Energiaviraston ilmoittama jäännösjakauma alkuperältään varmentamattomasta sähköenergiasta 2023

Fossiiliset energialähteet ja turve80,62 %
Uusiutuvat energialähteet5,34 %
Ydinvoima14,04 %
Sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt: 554,90 g/kWh
Käytetyn ydinpolttoaineen määrä: 0,44 mg/kWh

Oomi Oy:n sähköenergian kokonaismyynnin jakauma 2023

Fossiiliset energialähteet ja turve60,45 %
Uusiutuvat energialähteet24,63 %
Ydinvoima14,92 %
Sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt: 416,07 g/kWh
Käytetyn ydinpolttoaineen määrä: 0,45 mg/kWh

Aiempien vuosien jakaumatiedot

Aiempien vuosien jakaumatiedot löydät täältä.