Elavtal

Med ett Oomi Fast-avtal ordnar du elen på en gång för en längre tid. Med Oomi Aktiv kan du följa förändringar i elens marknadspris och alltid betala ett aktuellt pris.

Psst! Vi gör det ännu lite enklare för dig. Kom ihåg att du med hjälp av våra otroliga tilläggsprodukten kan säkerställa att din el produceras med förnybar energi. Tveka inte, utan klicka hem ett nytt förmånligt elavtal, så får även du snart el från Oomi Energi ur dina eluttag.