Oomi Produktspecifika villkor, konsumenter, Fortlöpande  

illkoren gäller från och med den 1 januari 2023 

Dessa produktspecifika villkor är en del av kundens avtal med Oomi Oy. 

Oomi Fortlöpande 

Priset som gäller vid ingåendet av avtalet för det tills vidare gällande Oomi Fortlöpande-avtalet är tillgängligt på förhand. Oomi Oy har rätt att ändra avtalets pris under avtalsperioden. Vi informerar kunden om eventuella prisändringar senast en (1) månad innan ändringen träder i kraft.