Oomi Produktspecifika villkor, konsumenter, Paket

Villkoren gäller från och med den 1 januari 2023 

Dessa produktspecifika villkor är en del av kundens avtal med Oomi Oy. 

Oomi Paket 

Faktureringen för ett Oomi Paket-avtal som är i kraft tills vidare grundar sig på en avtalad fast månadsavgift och fakturering för den energi som överskrider paketet. För ett Oomi Paket-avtal kan man välja mellan tre storleksklasser, som innehåller en maximal mängd elenergi per månad enligt följande: 

  • Oomi Paket S högst 84 kWh/mån. 
  • Oomi Paket M högst 208 kWh/mån. 
  • Oomi Paket L högst 417 kWh/mån. 

I Oomi Paket-avtalet avtalas om en fast månadsavgift i euro (e/mån.) som kunden betalar oberoende av elförbrukningen upp till den maximala mängden (kWh) per månad för den valda paketstorleken. Om elförbrukningen under en månad överskrider den maximala mängden för paketet, faktureras för den överskridande elförbrukningens del ett pris enligt Oomis prislista (c/kWh), som har meddelats kunden när avtalet ingicks samt bekräftats i avtalsbekräftelsen. Elöverföringen ingår inte i avtalet. Vi informerar kunden om eventuella prisändringar senast en (1) månad innan ändringen träder i kraft.