Oomi Produktspecifika villkor, konsumenter: Oomi Stabil

Villkoren gäller från och med 1.3.2024

Dessa produktspecifika villkor är en del av kundens avtal med Oomi Oy. 

Avtalet Oomi Stabil och försäljningspriset gäller tills vidare. Försäljningspriset på el består av en månatlig grundavgift (€/mån) och ett energipris (c/kWh). Det försäljningspris som är i kraft när avtalet ingås anges med en avtalsbekräftelse.

Priset på avtalet Oomi Stabil granskas regelbundet och Oomi Oy har rätt att uppdatera priset på avtalet på de grunder som anges i de allmänna elförsäljningsvillkoren. Vi informerar kunden om prisändringar per post eller elektroniskt senast en (1) månad innan ändringen träder i kraft. Kunden ansvarar för att Oomi Oy har aktuella kontaktuppgifter till kunden.

Oomi Oy är inte skyldigt att ingå ett nytt Oomi Stabil-avtal med samma kund eller för samma förbrukningsplats om det har gått mindre än 12 månader från utgången av föregående avtalsperiod.