Oomi Tuotekohtaiset ehdot, kuluttajat: Oomi Vakaa

Ehdot voimassa 1.3.2024 alkaen

Nämä tuotekohtaiset ehdot ovat osa asiakkaan sopimusta Oomi Oy:n kanssa. 

Oomi Vakaa -sopimus ja myyntihinta ovat voimassa toistaiseksi. Sähkön myyntihinta muodostuu kuukausittaisesta perusmaksusta (€/kk) ja energian hinnasta (c/kWh). Sopimuksen tekohetkellä voimassa oleva myyntihinta ilmoitetaan sopimusvahvistuksella.

Oomi Vakaa -sopimuksen hintaa tarkistetaan säännöllisesti ja Oomi Oy:lla on oikeus päivittää sopimuksen hintaa yleisissä sähkönmyyntiehdoissa esitetyillä perusteilla. Ilmoitamme hinnanmuutoksista asiakkaalle postitse tai sähköisesti viimeistään kuukautta (1 kk) ennen muutoksen voimaantuloa. Asiakkaan vastuulla on, että Oomi Oy:llä on asiakkaan ajantasaiset yhteystiedot.

Oomi Oy:llä ei ole velvollisuutta solmia uutta Oomi Vakaa -sopimusta samalle asiakkaalle samaan käyttöpaikkaan, mikäli edellisen Oomi Vakaa -sopimuksen sopimusjakson päättymisestä on kulunut vähemmän kuin 12 kuukautta.