Oomi Produktspecifika villkor, konsumenter, Fast

Villkoren gäller från och med den 1 januari 2023 

Dessa produktspecifika villkor är en del av kundens avtal med Oomi Oy. 

Oomi Fast 

Oomi Fast är ett tidsbundet avtal, där avtalsvillkoren och priserna fastställs enligt överenskommelse när avtalet ingås och förblir desamma till utgången av den valda tidsbundna avtalsperioden. Om kunden inte har meddelat något annat till Oomi Oy 14 dagar innan det tidsbundna avtalet upphör eller tecknat ett nytt tidsbundet avtal, fortsätter avtalet efter den tidsbundna perioden automatiskt att gälla tills vidare som en produkt och till ett pris som Oomi Oy bekräftar separat.