Oomi Tuotekohtaiset ehdot, kuluttajat:
Oomi Kiinteä

Ehdot voimassa 1.1.2023 alkaen

Oomi Kiinteä on määräaikainen sopimus, jossa sopimuksen ehdot ja hinnat määräytyvät sopimuksen tekohetkellä sovitun mukaisesti ja pysyvät samana valitun määräaikaisen sopimuskauden loppuun asti. Mikäli asiakas ei ole toisin ilmoittanut Oomille 14 päivää ennen määräaikaisuuden päättymistä tai tehnyt uutta määräaikaista sopimusta, sopimus jatkuu määräaikaisen kauden päättymisen jälkeen automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena Oomi Oy:n erikseen vahvistamalla tuotteella ja hinnoilla.