Villkor och prislistor för företag

På den här sidan finns Oomi Energias avtalsvillkor och prislista för tjänsterna.

Elförsäljningsvillkor EFV 2014
- Vi följer de allmänna elförsäljningsvillkoren som rekommenderas av Finsk Energiindustri rf och har godkänts av Energimyndigheten.

Oomi Avtalsvillkor för företag från och med 1.12.2022
- Allmänna villkor som tillämpas på alla avtal
- Villkoren gäller från och med den 1 december 2022

Oomi Aktiv
Oomi Fast

Oomi Flex
Oomi Fortlöpande
Oomi Stabil

- Produktspecifika villkor för företag
- Närmare beskrivning av produkten samt villkor för den
- Villkoren gäller från och med den 1 december 2022

Oomi Villkor för tilläggstjänster
- Villkor för tilläggstjänster för företag
- Närmare beskrivning av valbara tilläggstjänster samt villkor för dem
- Villkoren gäller från och med den 1 december 2022
Oomi Villkor för tilläggstjänster (gäller från och med 10 April 2024)

Avtalsvillkor för småskalig elproduktion för företag

Prislista för tjänster från och med 1.1.2021
- Separat prislista för tjänster gäller tills vidare