Oomi Produktspecifika villkor, företag:
Oomi Fortlöpande

Villkoren gäller från och med den 1 december 2022

Dessa produktspecifika villkor är en del av kundens avtal med Oomi Oy.

Priset som gäller vid ingåendet av avtalet för det tills vidare gällande Oomi Fortlöpande-avtalet är tillgängligt på förhand. Oomi Oy har rätt att ändra avtalets pris under avtalsperioden. Vi informerar kunden om eventuella prisändringar senast två (2) veckor innan ändringen träder i kraft.