Skräddarsydda elavtal för företag

Förbrukar ditt företag över 100 MWh per år? I så fall försöker vi tillsammans hitta en lösning som bäst motsvarar ditt företags behov.

Skräddarsydda elavtal för ditt företag

Läs mer om våra alternativ nedan och kontakta oss, så hjälper vid dig att hitta en lämplig lösning. Kontakta våra experter här:

Hos Oomi får du en utsedd kontaktperson.

Oomi Fast Pro

Vill du ordna elen för en längre tid på en gång? Du vet hur mycket du betalar för elen, eftersom priset förblir detsamma trots svängningar på marknaden. 

 • Vi räknar ut ett individuellt förmånspris för ditt företag för tidsbundna elavtal.
 • När ett tidsbundet avtal löper ut fortsätter avtalet i form av ett spotavtal.
 • Dessutom kan en ursprungsgaranti skaffas för elen, för att garantera att elen produceras på ett förnybart sätt.

För hurdana företag passar Oomi Fast Pro?

 • För företag som vill köpa el till ett fast pris och i förväg känna till anskaffningspriset för elen för de kommande åren.
 • För företag som vill att budgeteringen är enkel.

Oomi Portfolio

Som kund med ett Oomi Portfolio-avtal köps ditt företags el som en del av en större anskaffningshelhet. Prissäkringarna på den nordiska elbörsen sprids ut, vilket minskar prisrisken. 

 • I en gemensam portfölj ger kunden säljaren fullmakt att göra prissäkringar för hens räkning som en del av större anskaffningshelhet.
 • Prissäkringarna kan förutom för det innevarande året som längst även göras för de två följande åren.
 • Försäljaren gör prissäkringarna.

För hurdana företag passar Oomi Portfolio?

För företag som vill ha en smidig lösning samt sprida och minska prisrisken.

Oomi Timspot

En enkel och billig lösning för företag som vill optimera sitt elpris. Utnyttja dygnets förmånligaste timmar – du betalar alltid ett aktuellt timpris för elen. Spotpriset baserar sig på de transparenta timpriserna på elbörsen Nord Pool. Avtalet gäller tills vidare. 

 • Vi räknar ut en avtalsspecifik marginal för ditt företag.
 • Priset består av säljarens marginal och timpriset för Finlands prisområde.
 • Ett Oomi Timspot-avtal är sannolikt det förmånligaste avtalet på lång sikt.

För hurdana företag passar Oomi Timspot?

 • För företag som vill köpa el till marknadspris och inte störs av variationer i elpriset.
 • För företag som inte vill förbinda sig till ett tidsbundet avtal.

Be om en offert!

Individuella tilläggsprodukter för företag

Du kan skaffa även förnybar el till ditt företag eller ett pristak till ditt Oomi Timspot-avtal, för att skydda dig mot stigande börspriser.

El för företag

09 2522 1133

Ring oss eller be oss kontakta dig!

Henkilön kuva