Så här läser du din elfaktura

Här får du lära dig hur du läser din elfaktura.

Elens totalpris utgörs av elenergin, elöverföringen och skatten. Av dessa är elenergins andel den vars leverantör du själv kan välja. Ett lokalt nätbolag ansvarar alltid för elöverföringen, och elskatten debiteras tillsammans med överföringspriset. Det kan alltså hända att du får två elfakturor varje månad: det lokala nätbolaget skickar en faktura över elöverföringen, och elförsäljaren, såsom Oomi, skickar sin egen faktura över den sålda elen.

Vår faktura kan du få elektroniskt, i pappersformat eller per e-post.

På första sidan av fakturan ser du alla uppgifter du behöver för att betala fakturan. På andra sidan av fakturan hittar du uppgifter om ditt avtal och en specifikation över din förbrukning.

Elfakturans innehåll

(1) Kund- och fakturauppgifter
Vi fakturerar elförbrukningen huvudsakligen varje månad. Fakturans betalningstid är 14 dygn från fakturans datum. Upptill på fakturan finns din kundnummer, som är bra att nämna om du kontaktar vår kundtjänst.

(2–3) Förbrukningsplats och fakturans sammanfattning
Förbrukningsplatsen är adressen vars elförbrukning fakturan gäller.

I sammanfattningen ser du fakturans tidsperiod, serviceleverantören och avtalstypen. Fakturans slutsumma består av elenergipriset och mervärdesskatt. Om elöverföringen också debiteras på fakturan ser du uppgifter om elöverföringen på en egen rad i sammanfattningen. En mer exakt specifikation hittar du på andra sidan av fakturan.

(4) Förfallodag för följande faktura
På fakturan kan du kontrollera följande fakturas beräknade förfallodag. Om du behöver mer betalningstid för en faktura eller om du har frågor om betalning eller indrivning kan du kontakta vår betalningsrådgivning. Betalningsrådgivningen tillhandahålls av Ropo Capital Oy.

(5) Välj lätt och behändig e-fakturering
Ingå ett e-fakturaavtal med denna information. E-fakturan är ett tryggt och snabbt sätt att betala fakturor. Den är också miljövänlig. Elektroniska fakturor skiljer sig från pappersfakturor endast vad gäller leveranssättet.

(6) Fakturans betalningsinformation
Om du har beställt en e-faktura får du fakturan direkt till din egen nätbank. Fakturans referens, kontonummer och andra uppgifter finns färdigt på e-fakturan.

Det enklaste sättet att betala en pappersfaktura är att använda streckkodsläsaren i bankens mobilapp. Om du däremot hellre får dina fakturor till din e-post, kan du använda den virtuella streckkoden när du betalar.

Om du har frågor eller anmärkningar om fakturans innehåll kan du kontakta Oomis kundtjänst före förfallodagen.

(7) Elfakturans uppgifter
I specifikationen ser du uppgifter om ditt elavtal. Där ser du bland annat om ditt avtalet gäller tills vidare eller om det är tidsbundet samt när ditt tidsbundna avtal upphör.

(8) Specifikation
Elfakturan baserar sig på fakturering enligt förbrukningen. Det innebär att vi alltid debiterar för den faktiska mängden el som du har använt. Elpriset meddelas enligt cent per kilowattimmar (cent/kWh). Kilowattimme är en enhet som mäter elförbrukning.

I specifikationen ser du grundavgiften (€/mån.), mängden förbrukad energi (kWh), pris per enhet (cent/kWh) och deras belopp. Om elöverföringen också debiteras på fakturan, ser du även beloppet för elöverföringen och elskatten i specifikationen.

Börselkund: kompensation av negativa börseltimmar på fakturan

Eftersom Oomi köper och säljer el enligt spotpris, beaktar vi negativa timpris på börsel på fakturan för våra kunder som har avtal som baserar sig på börsel och förbrukningsinverkan. Detta specificeras inte på en egen rad på fakturan, utan det påverkar hela månadens genomsnittliga spotpris. Priset anges under cent/kWh som genomsnittspris, som beräknats enligt förbrukning och timpris. Genomsnittspriset beräknas så att vi beräknar kompensationen för negativa timmar och kostnaden för positiva timmar, som ger ett s.k. nettopris, det vill säga månadens genomsnittliga spotpris.

Dina tidigare elfakturor kan du se i vår Online-tjänst.

Är det ännu något du funderar över?

Du kan alltid kontakta oss genom att ringa eller skicka meddelande. Vi reder ut dina frågor tillsammans.