Välj lätt och behändig e-fakturering

Hos Oomi uppskattar vi lätthet. Därför vill vi uppmuntra våra kunder att byta ut traditionella pappersfakturor mot behändiga e-fakturor. E-fakturan är ett tryggt och snabbt sätt att betala fakturor. Den är också miljövänlig. Elektroniska fakturor skiljer sig från pappersfakturor endast vad gäller leveranssättet.

Byt nu till e-fakturering och du kan vinna ett presentkort på 100 euro

Vi lottar ut 5 x 100 euros SuperPresentkort bland dem som beställt en e-faktura före den 30.11.2023.

Regler för e-fakturakampanjens utlottning

Vilken nytta har du av e-fakturering?

 • Fakturorna kommer säkert fram utan distributionsstörningar, eftersom en faktura som beställts till nätbanken inte försvinner under resan dit.
 • Fakturans referens, kontonummer och andra uppgifter finns färdigt på fakturan. Du behöver inte separat fylla i dem, det blir inte enklare än så här!
 • E-fakturering minskar belastningen på miljön betydligt. Du gör alltså samtidigt en miljögärning för naturens bästa!
 • Om du vill kan du spara fakturan på din dator och arkivera den för senare granskning.
 • Du får e-fakturan till din nätbank säkert och snabbt. Du kan betala fakturan med några musklick.

Gör så här

 • Ingå ett e-fakturaavtal i din nätbank. De uppgifter som behövs för avtalet hittar du på din faktura.
 • Välj Oomi Oy på nätbankens lista över fakturerare.
 • I fältet för fakturerarens identifieringsuppgift ange faktureringsgrunden och kundnumret på din senaste faktura.
 • Din bank meddelar oss automatiskt om ibruktagandet av e-fakturan, du behöver inte kontakta vår kundtjänst.
 • I fortsättningen skickar vi dina fakturor till din nätbank.

Regler för e-fakturakampanjens utlottning

 • Utlottningens arrangör är Oomi Oy, FO-nummer 3101315-4, Teknobulevarden 7, 01530 Vanda (nedan ”utlottningens arrangör”).
 • I utlottningen deltar alla konsumentkunder som senast den 30.11.2023 har ingått ett e-fakturaavtal med utlottningens arrangör. Arrangörens arbetstagare och deras familjemedlemmar eller andra personer som deltagit i ordnandet av denna utlottning har inte rätt att delta.
 • Deltaganden som kommit in utanför tiden för deltagande godtas inte i utlottningen.
 • Utlottningens arrangör utför utlottningen den 15.12.2023 i sina lokaler.
 • Utlottningens arrangör lottar ut 5 SuperPresentkort på 100 euro bland deltagarna. Utlottningens arrangör betalar lotteriskatten för priset. Priset kan inte bytas ut eller omvandlas till pengar.
 • Utlottningens vinnare meddelas personligen per telefon eller e-post och priserna skickas till vinnarna efter utlottningen. Namnen på utlottningens vinnare kan publiceras i utlottningsarrangörens medier och sociala medier.
 • Utlottningens arrangör ansvarar inte för funktionen hos tävlingens kampanjsida eller för situationer där deltagandet avbryts eller försvinner på grund av tekniska problem.
 • De uppgifter som deltagarna anger kan användas för utlottningsarrangörens direktmarknadsföring i enlighet med dataskyddslagen och utlottningsarrangörens sekretesspolicyer (https://oomi.fi/sv/sekretesspolicyer/marknadsforingsregister/ och https://oomi.fi/sv/sekretesspolicyer/kundregister/). Genom att delta i kampanjen ger deltagarna sitt samtycke till användning på ovan nämnt sätt av de uppgifter som de anger. Deltagarna kan återkalla sitt samtycke till direktmarknadsföring genom att meddela utlottningens arrangör om detta.
 • Utlottningens arrangör ansvarar inte för skador som orsakas av deltagande i tävlingen, inlösen av priset eller användning av priset. Det ansvar som utlottningens arrangör har gentemot vinnaren överskrider aldrig prisets totala värde.
 • Genom att delta i denna utlottning förbinder sig deltagarna att följa dessa utlottningsregler och de beslut som utlottningens arrangör fattar. Utlottningens arrangör förbehåller sig rätten till ändringar.
 • På dessa villkor tillämpas Finlands lag med undantag av dess lagvalsbestämmelser. Om meningsskiljaktigheter som beror på dessa villkor inte kan lösas genom förhandlingar, har du som konsument rätt att vända dig till Konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi).