Elpriserna har tidvis varit flera gånger högre än vad vi är vana vid. Vad handlar börsel om?


Elbörsen Nord Pool är en handelsplats för den el som kommer till våra eluttag. Nord Pool är Europas största fysiska handelsplats för el, där börselpriset per timme fastställs. Börsel, eller spot-el, är också känd som marknadsel, och hos oss får du den som Oomi Aktiv. När man har börsel har varje timme sitt eget pris, och dessutom finns tjugo olika områden i Europa som alla har sitt eget pris. Priset fastställs separat för varje område. Finland är ett sådant prisområde. Det pris som fastställs av Nord Pool är också det pris som elförsäljare, såsom Oomi, betalar för den el som de köper.