Oomi sänker elpriset för sina konsumentkunder till 24,90 cent 

Elförsäljningsbolaget Oomi vill underlätta sina kunders utmanande situation med konkreta åtgärder. Oomi sänker elpriset per kilowattimme för sina konsumentkunder till 24,90 cent. Prisändringen träder automatiskt i kraft 1.1.2023 och gäller i tre månader för en betydande del av Oomis kunder som för närvarande har ett högre pris i sina elavtal. Ändringen förutsätter inte några åtgärder av kunderna.  

Elförsäljningsbolaget Oomi vill underlätta sina kunders utmanande situation trots att bolaget inte har någon egen elproduktion. Prissänkningen är möjlig tack vare den framgångsrika riskhanteringen, minskad elförbrukning på grund av kundernas sparåtgärder samt Oomis lyckade satsningar på solenergi och leasing av förmånscyklar. Beslutet fattades under den innevarande veckan när helhetsbilden av bolagets verksamhetsår och därmed förutsättningarna för åtgärder hade blivit klarlagda. 

– Vi är genuint oroliga för våra kunder. Vi ville hitta en lösning som hjälper kunderna i den akuta situationen under den kallaste tiden av året. Det är viktigt för oss att vi även framöver kan fortsätta med vår ansvarsfulla affärsverksamhet, betjäna våra kunder och trygga tillgången till tjänsterna. Det är också ytterst viktigt för oss alla att vi fortsätter med elbesparingsåtgärderna, säger Oomis vd Tuomas Oksanen. 

Det temporära, fasta priset 24,90 cent per kilowattimme gäller elkonsumtionen i januari-mars. Alla Oomis nuvarande kunder med ett tidsbundet Oomi Fast-avtal eller ett tillsvidareavtal Oomi Konstant eller Oomi Fortlöpande är berättigade till det rabatterade priset oavsett region. Prisändringen för dessa avtalskunder sker automatiskt. Kunder med börselavtalet Oomi Aktiv kan om de önskar övergå till ett icke tidsbundet avtal Oomi Konstant med rabatterat pris via tjänsten Oomi Online. Det lägre priset gäller i kundernas nuvarande förbrukningsplatser med giltiga elavtal hos Oomi som tecknats senast 22.12.2022.  

Kunden kan granska sitt eget elavtal i sin senaste elräkning, avtalsbekräftelsen eller genom att logga in på tjänsten Oomi Online.