Beställ Oomienergi

Vad kul att vårt erbjudande intresserade dig och att du vill fortsätta vara kund hos oss!

Oomi Flex 24 mån.

Med ett tidsbundet Oomi Flex-elavtal ordnar du elen på en gång för en längre tid. Det fasta energipriset och grundavgiften för elen hålls oförändrade trots eventuella prisvariationer på marknaden. Konsumtionseffekten varierar månadsvis och framdeles kan du själv påverka den genom att tidsbestämma konsumtionen.

Oomi Aktiv

Du kan också välja Oomi Aktiv-elavtalet som gäller tills vidare, vilket är ett elavtal som är bundet till priset på börselen.

Oomi Energia

Vi är ett elbolag som värdesätter rediga tjänster och människonära kundservice. Vi har redan över 400 000 nöjda kunder. Vi har våra rötter i lokala energibolag.

Oomi Flex 24 mån. priser

Oomi-Jousto.png
Oomi Flex 24 kk
Visstids
Elenergins fasta pris
7,19 c/kWhsis. moms 24%
Fasta förbrukningsinverkan*
+1,15 c/kWh Moms 24%

*Förbrukningsinverkans genomsnitt av Oomis kunder har varit: +1,15 c/kWh (moms 24 %).

Grundavgift 4,90 /månsis. moms 24%

När du väljer ett tidsbundet Oomi Flex-avtal vet du hur mycket du betalar för el under de följande två åren: det fasta energipriset på el och grundavgiften förblir de samma trots eventuella prisförändringar på marknaden.

Konsumtionseffekten varierar månadsvis och framdeles kan du själv påverka den genom att tidsbestämma konsumtionen.

Avtalet är tidsbundet under den valda avtalsperioden, varefter avtalet fortsätter att gälla tills vidare. Vi informerar dig om det i god tid. Priserna inkluderar moms.

Vi följer marknadsprisernas utveckling och uppdaterar priserna i erbjudandena enligt situationen. Kampanjpriserna gäller till och med 30.6.2024.

Oomi Aktiv priser

Tarjous
aktiivinen-300x308.png
Oomi Aktiv
Tillsvidare
Säästä
Marginal
0,59 c/kWhsis. moms 24%
+ Rörligt SPOT-pris

Börselens prisvariationer är för närvarande mycket stora. Priset kan tidvis vara märkbart högt.

Grundavgift Första 4 mån 0,00 /månsis. moms 24%
Därefter 4,90 /månsis. moms 24%

Energipriset för Oomi Aktiv-avtalet är rörligt och baserar sig på det timvisa priset på spotel. I det börsbaserade avtalet varierar det timvisa priset på el enligt efterfrågan och utbud.

Observera att prisvariationerna på börselen för tillfället är mycket stora och det timvisa priset kan tidvis vara märkbart högt. Ditt eget genomsnittspris fastställs av hur din förbrukning fördelar sig över olika timmar.

Ett Oomi Aktiv-avtal gäller tills vidare. Vi informerar om eventuella prisändringar (grundavgift eller marginal) senast en (1) månad innan ändringen träder i kraft.

Med tilläggsprodukter kan du skräddarsy avtalet enligt önskemål

Om du vill ha möjlighet att uppdatera ditt avtal till ett förmånligare avtal eller försäkra dig om att den el du använder är förnybar energi, kan du skräddarsy avtalet så att det passar dig.

Oomi Bytesgaranti ger dig flexibilitet i ditt elavtal. Med Oomi Bytesgaranti kan priset för ditt avtal förbli förmånligt. Garantin ger rätt att byta ett tidsbundet avtal mot ett nytt tidsbundet avtal en (1) gång under avtalsperioden. Bytet kan ske tidigast när avtalet har varit i kraft ett (1) år.

Med Oomi Förnybar säkerställer du att den el du använder består av 100 procent förnybar energi. Oomi Förnybar produceras med sol, vatten och vind.

Varför Oomi Flex?

  • Avtalet förbinder både dig och Oomi under hela den tidsbundna perioden.
  • Oomi Flex-avtalet kombinerar de bästa sidorna av elen med ett fast pris och börsel.
  • Du kan påverka ditt elpris genom att lägga elförbrukningen till förmånliga timmar. 

Varför Oomi Aktiv?

  • Oomi Aktiv är ett utmärkt val till exempel när du aktivt vill följa din elförbrukning.
  • Oomi Aktiv passar för dig som vill utnyttja de förmånligaste timmarna på dygnet.
  • Avtalet är bundet till marknadspriset och du betalar alltid ett aktuellt spotpris för din el.

Vänligen notera att konsumentskyddslagen kräver från och med 1.10.2023 identifiering även vid teckning av ett elavtal på nätet, eftersom betalsättet är faktura.