Användarvillkor för onlinetjänsten

Villkor för tjänsten

Registrering i tjänsten innebär att du godkänner villkoren nedan.

Tjänstens innehåll levereras utan förpliktelser och som sådant. Oomi Oy (nedan Tjänsteleverantör) ger ingen som helst garanti för denna webbplats eller dess innehåll. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera eller stänga tjänsten.

Uppgifter om ärenden och händelser som uppkommit vid användningen av tjänsten ingår i Tjänsteleverantörens kundregister.

Användaren loggar in i tjänsten med koderna för elavtalet. Koderna som behövs för registreringen finns på den senaste fakturan eller på avtalsbekräftelsen.

Användaren ansvarar för att de uppgifter hen lämnar är korrekta och aktuella.

Driftstopp är möjliga på grund av underhåll, för hög belastning eller något annat. Tjänsteleverantören strävar efter att informera om driftstopp på sin webbplats.

Kakor

Tjänsteleverantören använder så kallade kakor (cookies) på sin webbplats. En kaka är en liten textfil, som sparas från webbplatsen på användarens dator. Textfilen innehåller information som används bland annat för att underlätta användningen av webbplatsen. Kakor används även för att samla in statistik över användningen av webbplatsen. Målet med statistikföringen är att utveckla tjänsten så att den blir så användarvänlig som möjlig. Om du inte tillåter användningen av kakor kan du blockera kakor i inställningarna för din webbläsare. Observera att webbplatsen kanske inte visas korrekt om du blockerar användningen av kakor.

Registrering och användning av personuppgifter

Personuppgifterna som Användaren lämnar i samband med registrering sparas i Tjänsteleverantörens kundregister och behandlas i enlighet med dataskyddslagen. Även på andra sätt säkerställs integritetsskyddet i behandlingen av personuppgifter. Personuppgifterna behandlas för skötseln av kundrelationen.

Användarens koder som skapas vid registreringen är personliga. Om Användaren glömmer sina koder kan hen logga in med sina bankkoder för att se på och uppdatera sina uppgifter.

Användarvillkoren träder i kraft genast då Användaren har godkänt dem genom att registrera sig eller på annat sätt, och gäller tills vidare, så länge Användaren är kund hos Tjänsteleverantören. När kundrelationen avslutas upphör nyttjanderätten efter två månader från att avtalet har löpt ut.