Registrering i Onlinetjänsten, företag

För att registrera dig i onlinetjänsten behöver du personliga bankkoder eller ett mobilcertifikat. Vi använder de vanligaste nätbankernas identifieringstjänster: Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nooa Sparbank, Nordea, OP, POP Banken, S-Banken, LokalTapiola, Ålandsbanken.

Tjänsten fungerar i de vanligaste versionerna av Edge, Firefox, Chrome och Safari. I Microsoft Internet Explorer fungerar inte nödvändigtvis alla flikar och funktioner.

Om du har nätbankskoder till någon annan bank än de som nämns ovan eller inte alls har personliga nätbankskoder, vänligen kontakta vår kundtjänst (yritykset@oomi.fi).

Genom att registrera sig godkänner användaren användarvillkoren för tjänsten. Användaren ansvarar för att de uppgifter hen lämnar är korrekta och aktuella. När det är fråga om företag ansvarar användaren även för att hen har rätt att se uppgifter om de kunder som hen representerar i Oomi Energias rapporteringstjänst.

Du kan registrera dig som representant för ditt företag i tjänsten med dina personliga bankkoder och företagets uppgifter.

Registrera dig som företagskund

Steg 1: Välj företagskund

Steg 2: Bankidentifiering/mobilcertifikat: Välj din banks logo och ange dina personliga bankkoder.

Steg 3: Användarvillkor: Ange namnet på företaget du representerar, företagets FO-nummer och kundnummer. Uppgifterna som behövs finns på ditt företags elräkning. Om ditt företag har flera kundnummer ska du först registrera ett av dem och sedan kontakta vår kundtjänst för att lägga till de övriga till ditt konto. Fyll i de övriga uppgifterna samt spara ditt användarnamn och lösenord. Läs och godkänn användarvillkoren.

  • Som användarnamn  kan du använda till exempel en e-postadress eller någon annan kod/något annat ord.
  • Lösenordet ska vara minst åtta tecken långt och innehålla tecken i minst tre olika teckenkategorier: stora och små bokstäver, siffror och specialtecken.

Kontrollera ännu dina uppgifter innan du skickar blanketten.

Steg 4: Efter registreringen styrs du till Onlinetjänsten. Du får även en bekräftelse på registreringen till din e-post.

Ett kundnummer − flera användare

Det är möjligt att registrera flera personer från samma företag i Onlinetjänsten genom att använda uppgifterna i företagets elavtal. Alla användare som registreras med företagets uppgifter har personliga användarkoder till rapporteringstjänsten.

Den första användaren som registreras med företagets uppgifter får administratörsrättigheter, med vilka hen har möjlighet att se information om företagets förbrukning och administrera företagets övriga användare. Användare som efter det registreras med företagets uppgifter får endast behörighet att se information om företagets förbrukning i rapporteringstjänsten.

Om du vill lägga till nya kunder till ditt användarnamn ska du kontakta kundtjänsten. Du kan även ge en annan användare behörighet att se dina uppgifter. Det finns behörigheter på olika nivåer (läs- och skrivbehörighet) beroende på undersida. Instruktioner om hur du lägger till behörigheter för andra finns i avsnittet Lägga till behörigheter i anvisningarna för Onlinetjänsten.

Vid problem kan du kontakta vår kundtjänst på tfn 09 2522 1133 eller per e-post till yritykset@oomi.fi.