Regler för "Registrera dig för Oomi Online" Prisutlottning

 1. Prisutlottningen arrangeras av Oomi Oy, organisationsnummer 3101315-4, Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa, Finland (hädanefter kallad ”arrangören”).
 2. Alla Enefits finska konsumentkunder som har överförts till arrangören genom ett företagsförvärv, som fortfarande är kunder hos arrangören under prisutlottningens period och som har registrerat sig i arrangörens Onlinetjänst senast den 30 september 2024, är berättigade att delta i prisutlottningen. Anställda hos arrangören och deras familjemedlemmar eller andra personer som varit involverade i arrangemanget av denna prisutlottning är inte berättigade att delta.
 3. Anmälningar som mottas utanför denna prisutlottnings period kommer inte att accepteras.
 4. Prisutlottningen kommer att äga rum på arrangörens lokaler under vecka 41/2024.
 5. En vinnare kommer att dras för att vinna ett SuperPresentkort på €100. Arrangören betalar lotteriskatten på priset. Priset kan inte bytas eller bytas ut mot pengar.
 6. Vinnaren kommer att meddelas personligen via telefon eller e-post. Priset kommer att levereras till vinnaren efter att prisutlottningen ägt rum. Vinnarens namn kan publiceras i arrangörens media och sociala medier.
 7. Arrangören tar inget ansvar för funktionaliteten på prisutlottningens kampanjsida eller för anmälningar som avbryts eller förloras på grund av tekniska problem.
 8. Den information som deltagarna lämnar kan användas för arrangörens direktmarknadsföringsändamål i enlighet med dataskyddslagen och arrangörens integritetspolicy (https://oomi.fi/sv/sekretesspolicyer/marknadsforingsregister/ och https://oomi.fi/sv/sekretesspolicyer/kundregister/). Genom att delta i prisutlottningen samtycker deltagarna till att den information de lämnar används enligt ovanstående beskrivning. Deltagare kan återkalla sitt samtycke till direktmarknadsföring genom att meddela arrangören.
 9. Arrangören ska inte hållas ansvarig för skador som uppstår från deltagande i prisutlottningen, anspråk på priset eller användning av priset. Arrangörens ansvar gentemot pristagaren kommer aldrig att överstiga det totala värdet av priset.
 10. Genom att delta i denna prisutlottning samtycker deltagarna till att följa dessa regler och de beslut som fattas av arrangören. Arrangören förbehåller sig rätten att göra ändringar.
 11. Dessa villkor regleras av finsk lag, exklusive dess lagvals principer. Om någon tvist som uppstår från dessa villkor inte kan lösas genom förhandling, har du som konsument rätt att hänskjuta ärendet till Konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi).