Prislista för tjänster från och med 1.4.2020

TjänsterUtan momsInkl. moms
24 %
Avgiftsfria tjänster
Online-tjänsten (bl.a. förbrukningsuppgifter, avtalsuppgifter, fakturor)
Nyhetsbrev
Rapporteringstjänster, rapportering av förbrukningsuppgifter
Utredning och rapportering av energianvändningen (€/h)72,58 €90,00 €
Förbrukningsrapport (€/förbrukningsplats)28,23 €35,00 €
Övrig rapportering och kontorsarbete, debiteringsgrund minst 1 h (€/h)72,58 €90,00 €
Övriga tjänster
Timdebitering för kontorsarbete, avtals- och övriga utredningar (€/h)
- Debitering för varje påbörjad timme
72,58 €90,00 €
Dokumentavgift: utredning, intyg12,10 €15,00 €
Begäran om insyn i uppgifter i kundregister (om oftare än en gång per år)72,58 €90,00 €
Avgifter i samband med fakturering och bevakning av fordringar
Ny fakturautskrift, fakturakopia, övriga utskrifter (€/st)8,06 €10,00 €
Extra faktura, på kundens begäran (€/faktura)8,06 €10,00 €
Sammanställningsfakturering, uppläggningsavgift (€/h)40,32 €50,00 €
Återbetalning av överskjutande betalning (när begärd som separat arbete)8,06 €10,00 €
Betalningspåminnelse från Ropo One™5,00 €5,00 €

Dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Betalningspåminnelser och varningar om avstängning sköts av Ropo på uppdrag av Oomi Oy. Ropo debiterar för åtgärderna i enlighet med sin prislista. Betalningskrav, varningar om avstängning och motsvarade debiteras enligt Ropos prislista.

För tjänster som inte nämns i prislistan för tjänster kan en avgift som motsvarar den använda arbetstiden tas ut för varje påbörjad timme.

Priserna enligt gällande prislista.

Ansvaret för elnätstjänsterna ligger på den lokala nätinnehavaren, och avgifter för dem, såsom avgifter för från- och inkoppling, debiteras enligt det aktuella elnätsbolagets gällande prislista enligt elnätsbolagets kopplingstider.