Palveluhinnasto 1.4.2020 alkaen

PalveluHinta alv
0 %
Hinta alv
24 %
Maksuttomat palvelut
Online-palvelu (mm. kulutustiedot, sopimustiedot, laskut)
Uutiskirje
Raportointipalvelut, kulutustietojen raportointi
Energiankäytön selvitys ja raportointi (€/h)72,58 €90,00 €
Käyttöraportti (€/käyttöpaikka)28,23 €35,00 €
Muu raportointi ja toimistotyö, veloitusperusteena vähintään 1 h (€/h)72,58 €90,00 €
Muut palvelut
Toimistotyön tuntiveloitus, sopimus- ja muut selvitykset (€/h)
- Veloitus jokaiselta alkavalta tunnilta
72,58 €90,00 €
Asiakirjamaksu: selvitys, todistus12,10 €15,00 €
Asiakasrekisteritietojen tarkastuspyyntö
(jos useammin kuin kerran vuodessa)
72,58 €90,00 €
Laskutukseen ja saatavien valvontaan liittyvät maksut
Laskun uudelleentulostus, laskukopio, muut tulosteet (€/kpl)8,06 €10,00 €
Ylimääräinen lasku, asiakkaan pyynnöstä (€/lasku)8,06 €10,00 €
Koontilaskutus, perustamismaksu (€/h)40,32 €50,00 €
Ylimääräisen maksun palautus (erillistyönä pyydetty)8,06 €10,00 €
Maksumuistutus5,00 €5,00 €

Viivästyskorko on korkolain mukainen.

Maksumuistutusten ja katkaisuvaroitusten lähettämisen hoitaa Oomi Oy:n toimeksiannosta Ropo Oy, joka veloittaa toimenpiteistä hinnastonsa mukaisesti. Maksuvaatimus, katkaisuvaroitus ja muut vastaavat veloitetaan Ropon hinnaston mukaisesti.

Palvelusta, jota ei ole mainittu palveluhinnastossa, voidaan periä käytettyä työaikaa vastaava maksu jokaiselta alkavalta tunnilta.

Hinnat kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Sähköverkkopalvelut ovat paikallisen jakeluverkonhaltijan vastuulla ja niihin liittyvät maksut, kuten katkaisu- ja kytkentämaksut, veloitetaan kyseisen sähköverkkoyhtiön kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti sähköverkkoyhtiön kytkentäaikojen mukaan.