Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen on kaiken A ja O

Oomin avainasiakaspäällikkö Tommi Kiviniemi palvelee yritysasiakkaitaan yksilöllisesti. Olennainen osa hänen työtänsä on seurata sähkömarkkinaa, ennakoida alan kehitystä ja koota tietoa asiakkaan päätöksenteon tueksi. Esimerkiksi yksi hyvä vaihtoehto pk-yrityksille on Oomin Yhteissalkku, joka tuo ennustettavuutta ja helpottaa budjetointia.

Oomilla neljä vuotta avainasiakaspäällikkönä toiminut Tommi Kiviniemi huolehtii yritysasiakkaiden sähköasioista pieteetillä. Kahdeksan vuotta energia-alalla työskennellyt Kiviniemi seuraa alaa tiiviisti ja on nähnyt kiihtyvän kehityksen kohti vihreää siirtymää.

Oomin yritysasiakkaita on ympäri Suomea ja eri toimialoilta. Jokainen niistä arvostaa erilaisia asioita oman liiketoimintansa näkökulmasta. Kiviniemi palvelee heitä tarkasti kuunnellen, eikä tee eroa pienen tai suuren asiakkaan välillä.

– Vastapuolella on aina ihminen – olipa kyse mikroyrityksen yrittäjästä tai suuren konsernin edustajasta. Yhteisistä keskusteluista on tärkeää osata poimia olennaisimmat seikat. Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen on kaiken a ja o, Kiviniemi painottaa.

Asiantuntijuus ja liiketoiminnan ymmärrys tuovat lisäarvoa

Liiketoiminnan luonteesta riippuen osalle asiakkaista sähkö on isompi operatiivinen kustannustekijä kuin toisille. Esimerkiksi jos yrityksen tuotanto on sidottu virka-aikaan, sähkönkulutuksessa ei juuri ole jouston varaa. Jos taas yritys voi ajastaa sähkönlatauksen yöajaksi, se voi vaikuttaa omaan kulutukseensa.

– Yksi asiakas tahtoo vakautta ja helppoutta. Toinen taas on valmis sietämään enemmän riskejä: hän haluaa seurata markkinatilannetta ja tehdä ratkaisunsa sen mukaan. Meiltä löytyy ratkaisut molempien tarpeisiin, Kiviniemi vakuuttaa.

Olennainen osa Kiviniemen työtä on seurata sähkömarkkinaa ja ennakoida alan kehitystä. Hän päivittää tilanteen kokonaiskuvaa ja kokoaa tietoa asiakkaan päätöksenteon tueksi.

– Tyytyväiset asiakkaat ovat ylivoimaisesti parasta tässä työssä. Myös nopeasti kehittyvä energia-ala itsessään kiinnostaa ja motivoi, Kiviniemi kertoo.

Olennainen osa Kiviniemen työtä on seurata sähkömarkkinaa ja ennakoida alan kehitystä.

Yhteissalkku lisää ennustettavuutta

Oomin Yhteissalkku-tuote on Kiviniemen mielestä pk-sektorille hyvä vaihtoehto perinteisen pörssisähkösopimuksen ja kiinteähintaisen sopimuksen lisäksi. Salkkua varten on koottu asiakasryhmittymä, jolle ostetaan sähköä yhteishankinnalla. Yhteissalkku perustuu ajallisesti ja määrällisesti hajautettuun sähkönhankintaan. Salkulle on määritelty suojaussuunnitelma, jonka mukaan salkunhoitaja hankkii sähköä markkinatilanne huomioiden.

– Yhteissalkulla asiakas saa ennustettavuutta. Kun pystytään välttämään korkeita hintapiikkejä, kustannuksia voidaan keskimäärin arvioida tarkemmin. Siten sähkökustannusten budjetointi on helpompaa, Kiviniemi avaa.

Yhteissalkussa pienemmätkin yritykset saavat ison yrityksen edut yhteisostojen kautta.