Sähkön alkuperä

Sähkön alkuperän merkitys on kasvanut ympäristötietoisuuden lisääntyessä. Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden tehdä vastuullisia valintoja.

Sähkön alkuperätakuu

Sähkön alkuperän todentaminen sähkön alkuperätakuilla (Guarantee of Origin, GoO) takaa, että sähkö on tuotettu uusiutuvista energialähteistä.

Sähkön alkuperäjakaumat

Tieto sähkön alkuperästä ja ympäristövaikutuksista ilmoitetaan Suomessa jäännösjakauman avulla. Jäännösjakauma kertoo sähkön tuotantojakauman ja keskimääräiset hiilidioksidipäästöt sekä käytetyn ydinpolttoaineen määrän. Tämä auttaa asiakkaita ymmärtämään paremmin sähkön alkuperää ja ympäristövaikutuksia.

Aidosti vastuullinen valinta

Tarjoamme asiakkaillemme vaivattoman tavan tehdä vastuullisia ja ekologisiksi todennettuja valintoja. Yrityksen sähkösopimuksen päivittäminen ympäristöystävällisemmäksi on tulevaisuuden valinta. Puhtaan sähköntuotannon hiilijalanjälki (CO2-päästöt) on nolla. Kun lisäämme uusiutuvan sähkön tuotantoa, voimme hillitä ilmastonmuutosta. Jotta yritys voi viestiä vastuullisesta valinnastaan, on tekojen oltava todennettavissa.

Sähkön alkuperätakuu on sertifikaatti, joka takaa, että sähkö on tuotettu uusiutuvista energialähteistä. Suomessa alkuperätakuut myöntää Finextra Oy -yhtiö, joka on kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n omistama tytäryhtiö.

Miten uusiutuvan sähkön alkuperä varmistetaan?

Sähkön alkuperää varmennetaan yhteiseurooppalaisen sähkön alkuperätakuujärjestelmän avulla. Järjestelmään rekisteröidylle uusiutuviin energialähteisiin perustuvalle sähköntuotannolle myönnetään alkuperätakuu-sertifikaatteja tuotetun sähköenergian määrän mukaan.

Laki energian alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta asettaa vaatimukset sähkönmyyntiyhtiöille hankkia ja mitätöidä näitä edellä mainitun järjestelmän sähkön alkuperätakuu -sertifikaatteja vastaava energiamäärä, mitä uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa sähköenergiaa toimitetaan sähkön loppukäyttäjille. Lisäksi Oomin suorittaman varmennuksen todentaa ulkopuolinen auditoija kalenterivuosittain.

Lue asiantuntijamme haastattelu sähkön alkuperän varmentamisesta

EKOenergia - kestävällä tavalla tuotettua energiaa

Tarjoamme yritysasiakkaillemme myös EKOenergia-merkittyä sähköä. EKOenergia sopii erityisesti niille yrityksille, jotka haluavat panostaa vastuullisuuteen ja tehdä työtä ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden puolesta. EKOenergia-merkki on kansainvälisesti tunnistettu laatumerkki uusiutuvalla energialla tuotetulle sähkölle, kaasulle, lämmitykselle ja jäähdytykselle. 

Saisiko olla hiukan parempaa sähköä?

Uusiutuvia energialähteitä ovat mm.:

Aurinkovoima
Aurinkovoima on uusiutuvaa energiaa, jota tuotetaan aurinkokennoilla tai -keräimillä.


Tuulivoima
Tuulienergia on tuulesta peräisin olevaa energiaa, joka muunnetaan tuulen liike-energiasta sähköksi tuuliturbiinien pyörivien lapojen avulla.  

Vesivoima
Vesivoimalla tuotettu sähkö on uusiutuvaa ja vähäpäästöistä. Vesivoimalaitoksissa energiaa tuotetaan juoksuttamalla vettä turbiinin kautta.   

Biovoima
Biovoima on peltobiomassaa (elintarviketeollisuuteen kelpaamaton aines), puuaines, metsähake, hakkuujätteet.

Hinnoittelu ja tilaaminen  

Uusiutuvan energian hinta määräytyy markkinoilla aivan kuten itse sähköenergiankin hinta. Eri tuotantomuotoihin perustuvien sähkön alkuperätakuiden hinnoitteluun vaikuttavat tuotantomuodon haluttavuus kuluttajien keskuudessa, toteutuneet tuotantomäärät, tuotantomaa sekä -ajankohta ja miten kyseinen alkuperätakuu on hyväksyttävissä eri ympäristölaatujärjestelmien vaatimuksien osalta.

Uusiutuvan energian tilaaminen on tehtävä viimeistään toimitusvuotta seuraavan helmikuun aikana, jotta ehdimme hankkia ja kuolettaa asiakkaillemme hankitut alkuperätakuut. Suosittelemme kuitenkin toimimaan jo hyvissä ajoin, silloin kun markkinahintataso näyttää järkevältä. Alkuperätakuita voidaan hankkia kuluvan vuoden lisäksi jopa neljälle tulevalle vuodelle. 

Sähkön alkuperäjakaumat

Sähkönmyyjien on ilmoitettava asiakkailleen vuosittain, mistä energialähteistä he ovat ostaneet myymänsä sähkön. Tiedot sähkön alkuperästä vuodelta 2022 on määritetty Energiaviraston voimassa olevien oheistuksien mukaisesti. Tiedot edelliseltä vuodelta julkaistaan vuosittain heinäkuussa tuotantotietojen valmistuttua.

Oomi Uusiutuvan jakauma 2022

Fossiiliset energialähteet ja turve0,0 %
Uusiutuvat energialähteet100,0 %
Ydinvoima0,0 %
Sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt: 0,00 g/kWh
Käytetyn ydinpolttoaineen määrä: 0,00 mg/kWh

Hiilidioksidivapaan sähkön tuotannon jakauma 2022

Fossiiliset energialähteet ja turve0,0 %
Uusiutuvat energialähteet0,0 %
Ydinvoima100,0 %
Sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt: 0,00 g/kWh
Käytetyn ydinpolttoaineen määrä: 2,70 mg/kWh

Energiaviraston ilmoittama jäännösjakauma alkuperältään varmentamattomasta sähköenergiasta 2022

Fossiiliset energialähteet ja turve70,1 %
Uusiutuvat energialähteet11,7 %
Ydinvoima18,2 %
Sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt: 471,27 g/kWh
Käytetyn ydinpolttoaineen määrä: 0,60 mg/kWh

Oomi Oy:n sähköenergian kokonaismyynnin jakauma 2022

Fossiiliset energialähteet ja turve54,1 %
Uusiutuvat energialähteet29,1 %
Ydinvoima16,8 %
Sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt: 363,65 g/kWh
Käytetyn ydinpolttoaineen määrä: 0,54 mg/kWh

Aiempien vuosien jakaumatiedot

Aiempien vuosien jakaumatiedot löydät täältä.

Sähköä yrityksille

09 2522 1133

Soita meille tai jätä yhteydenottopyyntö!

Henkilön kuva