Saisiko olla hiukan parempaa sähköä?

Oomi tarjoaa yritysasiakkailleen EKOenergia-merkittyä sähköä. EKOenergia sopii erityisesti niille yrityksille, jotka haluavat panostaa vastuullisuuteen ja tehdä työtä ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden puolesta.

EKOenergia-merkki on kansainvälisesti tunnistettu laatumerkki uusiutuvalla energialla tuotetulle sähkölle, kaasulle, lämmitykselle ja jäähdytykselle. Myös Oomi tarjoaa yritysasiakkailleen EKOenergia-merkillä varustettua sähköä, joka takaa asiakkaille uusiutuvaa energiaa, joka on tuotettu kestävällä tavalla.

Merkki on käytössä jo 80 maassa ja sen saaminen edellyttää tiukan kriteeristön täyttämistä.

– EKOenergia on luotettavasti jäljitettyä uusiutuvaa energiaa. Lisäksi energian tulee olla kestävällä tavalla tuotettua. Esimerkiksi tuuli- ja aurinkoenergiaa voidaan myydä EKOenergia-merkittynä energiana vain, jos tuotantolaitokset on sijoitettu suojeltujen luontokohteiden ja tärkeiden lintualueiden ulkopuolelle, Suomen luonnonsuojeluliiton ohjelmapäällikkö Steven Vanholme luettelee.

eQ valitsi EKOenergian

Kotimainen varainhoitoon keskittyvän eQ Varainhoito Oy:n hallinnoimat kiinteistörahastot ovat käyttäneet EKOenergiaa vuodesta 2021 asti. Siirtymä EKOenergiaan oli luontevaa, sillä jo aiemmin käytössä oli ollut CO2-vapaa tuulienergia.

– EKOenergia on meille konkreettinen tapa pienentää hiilijalanjälkeä ja vastata alan alati tiukentuviin vaatimuksiin, eQ:n kiinteistöjohtaja Kimmo Alaharju kertoo.

Vihreämpien ratkaisuiden kysyntä on ollut viime vuosina kovassa kasvussa, ja vastuullisuudesta on tullut keino erottua kilpailijoista. EKOenergiaan siirtymistä suositellaan yleensä sellaisille yrityksille, joilla on jo entuudestaan Oomin tarjoama hiilineutraali sähkösopimus ja myönteisiä kokemuksia vihreästä sähköstä, kuten eQ:n tapauksessakin oli.

– EKOenergia sopii erityisen hyvin niille toimijoille, joille se selvästi tuottaa lisäarvoa ja jotka voivat hyödyntää merkkiä myös omassa viestinnässään ja markkinoinnissaan, Oomin avainasiakkuuspäällikkö Michel Henrioud tähdentää.

Miksi juuri EKOenergia?

EKOenergiaa on ollut saatavilla jo kymmenen vuoden ajan, ja kiinnostus sitä kohtaan on kasvanut tasaisesti. Viimeisen kahden vuoden aikana kysyntä on kiihtynyt entisestään. EKOenergia-merkki onkin edelleen ainut kansainvälinen uusiutuvan energian ympäristömerkki.

Maailma muuttuu, ja yhä useampi yritys haluaa toimia vastuullisemmin. Mutta miksi yritys valitsisi tavanomaisen hiilineutraalin tai vihreän tuotantomuodon sijasta juuri EKOenergian?

EKOenergiassa yhdistyvät kestävyyteen liittyvät kriteerit, jotka takaavat mahdollisimman pienen ympäristövaikutuksen. Sähkön alkuperä on myös aina kolmannen osapuolen todentamaa. Asiakkaan ostamasta EKOenergia merkitystä sähköstä 0,10 € / MWh käytetään uusiutuvan energian hankkeisiin energiaköyhyyttä kohtaavissa maissa ja 0,08 € / MWh käytetään uusiutuvan energian edistämiseen ja merkin ylläpitoon. Tuotteen lopullisen hinnan määrittelevät energiayhtiöt itse.

– Edistämme uusiutuvan energian käyttöä monilla eri tavoilla, ja kiitos siitä kuuluu EKOenergia-käyttäjille! Vanholme sanoo.

Kun sähkömarkkinat 1990-luvun lopussa vapautettiin kilpailulle, Suomen luonnonsuojeluliitto halusi ohjata kuluttajia tekemään parempia valintoja. Mallia otettiin Ruotsista, jossa oli jo käytössä Bra Miljöval -merkki, ja syntyi Norppa-merkki.

– 2010-luvulla ymmärrettiin, että energiamarkkinat kansainvälistyvät kovalla vauhdilla, ja että ympäristömerkin kannattaisi toimia kansainvälisesti. Niinpä Suomen luonnonsuojeluliito luopui Norppa-merkistä ja loi uuden EKOenergian, joka lanseerattiin vuonna 2013, Vanholme muistelee.

Etkö vielä vakuuttunut? Tässä kolme täsmäsyytä valita EKOenergia:

  • Voittoa tavoittelematon, Suomen luonnonsuojeluliiton omistama merkki, jonka kautta kuluttajat voivat edesauttaa uusiutuvan energian käyttöönottoa maailmanlaajuisesti.
  • Monien standardien ja kansainvälisten järjestöjen suosittelema. 
  • Kansainvälisesti arvostettu merkki – käyttäjinä muun muassa Microsoft, SAP ja P&G.