Kuinka sähkösi tuotetaan? Sähkön alkuperäjakauma paljastaa

Sähköyhtiöiden on ilmoitettava vähintään kerran vuodessa myymänsä sähkön alkuperäjakauma.

Sähkön alkuperä kiinnostaa yhä useampia yrityksiä. Asiakkaiden kiinnostus hiilineutraaleihin tuotteisiin ja palveluihin kasvaa koko ajan, ja vastuullisuus voi olla kilpailuvaltti – tai jopa koko toiminnan olemassaolon perusedellytys.

Alkuperäjakauma kertoo, miten energia on tuotettu

– Muutos asenteissa näkyy erityisesti kiinteistöalalla, jossa laatustandardeissa huomioidaan myös ympäristötekijät. Standardien vuoksi yrityksen täytyy todentaa esimerkiksi käytetyn sähkön olevan hiilineutraalia tai uusiutuvaa, Oomin salkunhallintapäällikkö Markku Halme kuvailee.

Sähkön alkuperän ilmoittamista valvoo Suomessa Energiavirasto. Laki alkuperätakuista ohjaa sähkön myyjät ilmoittamaan alkuperäjakauman kerran vuodessa. Käytännössä sähköyhtiöiden tulee ilmoittaa jakauma sopimuskohtaisesti: esimerkiksi hiilidioksidivapaan ja uusiutuvan sähkön alkuperäjakauma poikkeavat toisistaan, sillä hiilidioksidivapaa sähkö tuotetaan sataprosenttisesti ydinvoimalla, kun taas uusiutuvaan sähköön käytetään ainoastaan uusiutuvia energialähteitä.

– Lisäksi on ilmoitettava kokonaismyynnin jakauma, joka lasketaan Energiaviraston ilmoittaman jäännösjakauman mukaan. Esimerkiksi pörssisähkön alkuperää ei ole varmennettu, joten sen alkuperäjakauma määräytyy Energiaviraston ilmoituksen perusteella. Se taas vaikuttaa suoraan Oomin kokonaismyynnin jakaumaan, Halme tarkentaa.

Tämä saattaa toisinaan hämätä asiakkaita. Jos oma sähkö on kuitenkin esimerkiksi vihreää sähköä, on se varmuudella vihreää. Kokonaismyynnin luvut kuvaavat vaan erilaisista sopimusmalleista syntyvää keskiarvoa.

Alkuperäjakaumien vertailu ei ole aina mustavalkoista

Sähkön alkuperäjakauman ilmoittaminen perustuu lakiin. Aiemmin riitti, kun sähköyhtiö ilmoitti kokonaismyynnin jakauman, mutta vuodesta 2021 asti raportointivelvoite on laajentunut. Nyt sähköyhtiöiden tulee ilmoittaa sopimuskohtaiset jakaumatiedot erikseen.

– Tämä auttaa sähkön ostajia hahmottamaan todellisen jakauman paremmin, Halme huomauttaa.

Sähkön alkuperästä kiinnostuneiden on hyvä huomioida, että sähkön alkuperäjakauman perusteella on vaikeaa arvioida sähkönmyyjiä keskenään. Tämä johtuu siitä, että myynnin kokonaisvolyymi vaikuttaa lukuihin. Esimerkiksi pienet yhtiöt saattavat myydä vain vesivoimaa, jolloin heidän kokonaismyyntinsä alkuperäjakaumansa näyttää varsin hyvältä.

Kuitenkin samaa vesivoimaa voi halutessaan ostaa myös suuremmilta yhtiöiltä, jolloin oman energiasopimuksen alkuperäjakauma on yhtä hyvä, vaikka koko organisaation jakauma ei lupaisi sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa. Varmentamaton osuus taas muodostuu energiaviraston jäännejakauman perusteella, jolloin siinä huomioidaan koko Suomen tilanne varmennetun sähköntuotannon määrästä.

– Asiakas saa sitä mitä tilaa, ja tärkeintä onkin tarkastella oman sopimuksen alkuperäjakaumaa.

Sähkön alkuperän ilmoittamista valvoo Suomessa Energiavirasto. Laki alkuperätakuista ohjaa sähkön myyjät ilmoittamaan alkuperäjakauman kerran vuodessa. Käytännössä sähköyhtiöiden tulee ilmoittaa jakauma sopimuskohtaisesti: esimerkiksi hiilidioksidivapaan ja uusiutuvan sähkön alkuperäjakauma poikkeavat toisistaan, sillä hiilidioksidivapaa sähkö tuotetaan sataprosenttisesti ydinvoimalla, kun taas uusiutuvaan sähköön käytetään ainoastaan uusiutuvia energialähteitä.

– Lisäksi on ilmoitettava kokonaismyynnin jakauma, joka lasketaan Energiaviraston ilmoittaman jäännösjakauman mukaan. Esimerkiksi pörssisähkön alkuperää ei ole varmennettu, joten sen alkuperäjakauma määräytyy Energiaviraston ilmoituksen perusteella. Se taas vaikuttaa suoraan Oomin kokonaismyynnin jakaumaan, Halme tarkentaa.

Varmentamaton osuus muodostuu energiaviraston jäännejakauman perusteella, jolloin luvussa huomioidaan koko Suomen tilanne varmennetun sähköntuotannon määrästä.

Tämä saattaa toisinaan hämätä asiakkaita. Jos oma sähkö on kuitenkin esimerkiksi vihreää sähköä, on se varmuudella vihreää. Kokonaismyynnin luvut kuvaavat vaan erilaisista sopimusmalleista syntyvää keskiarvoa.

Tutustu Oomin alkuperäjakaumiin täällä.


Energiavirasto ilmoittaa uudet jäännösjakaumatiedot viiveellä, joten Oomin vuoden 2023 jakaumatieto julkaistaan vasta kesällä 2024.

Lisätietoa alkuperäjakaumista: https://energiavirasto.fi/energian-alkupera