Yksittäisillä hintapiikeillä ei ole merkitystä – kokonaisuus ratkaisee

Ajoittaiset korkeammat sähkön tuntihinnat ovat herättäneet laajasti keskustelua mediassa, yrityksissä ja kuluttajien keskuudessa. Hintapiikeillä ei kuitenkaan ole suurta merkitystä kokonaisuuden kannalta. Yrityksen kannattaa keskittyä tarkastelemaan kulutusprofiiliaan ja hintakehitystä pidemmällä aikavälillä.

Sähkön hintojen vaihtelu on seurausta sähkömarkkinoiden murroksesta. Ukrainan sodan aiheuttama energiakriisi on vauhdittanut vihreää siirtymää, ja uusiutuvan energian osuus sähköntuotannossa tulee kasvamaan lähivuosina. Vihreän sähkön tuotannon pysyvyys on usein epävakaata: erityisesti tuuli- ja aurinkoenergian saatavuuden ennustaminen on vaikeaa, mikä pitää osaltaan yllä hintavaihtelua jatkossakin.

– Sähkön hintojen heiluminen pitkin vuotta on uusi normaali. Vanha perusoletus, että sähkö on halpaa kesällä ja kallista talvella, on hiljalleen murtumassa, toteaa Oomin sähkökauppapäällikkö Marko Rinta-Korhonen.

Vanha perusoletus, että sähkö on halpaa kesällä ja kallista talvella, on hiljalleen murtumassa, toteaa Oomin sähkökauppapäällikkö Marko Rinta-Korhonen.

Pidemmän aikavälin tarkastelu antaa oikean kuvan

Johtopäätösten tekeminen yksittäisen tuntihinnan perusteella voi johtaa harhaan. Hetkellinen hintapiikki antaa väärän kuvan sähkömarkkinoiden kokonaistilasta. Parempi tapa on tarkastella hintakehitystä pidemmällä aikavälillä ja ottaa huomioon useita eri tekijöitä, jotka vaikuttavat sähkömarkkinoihin.

– Pörssisähköasiakkaalla saattaa olla kuukaudessa muutama todella kallis tunti, mutta se ei välttämättä näy laskussa, jos muut tunnit ovat enimmäkseen kohtuuhintaisia tai edullisia. Laskun kokonaishinta on se, mikä ratkaisee, summaa Oomin salkunhallintapäällikkö Markku Halme.

Varsinkin siinä vaiheessa, kun tulevaisuudessa siirrytään varttisähköön eli viidentoista minuutin välein vaihtuviin spot-hintoihin, kannattaa pitää pää kylmänä hetkellisten hinnannousujen kohdalla.

Kulutusprofiilin tunnistaminen auttaa

Yksittäisiä hintapiikkejä ei kannata hätkähtää. Ne kuuluvat kuvaan sähkömarkkinoiden kehittyessä yhä monimuotoisemmaksi järjestelmäksi. Katseen kääntäminen sähkönhinnoista omaan kulutukseen tuo selkeyttä ja helpottaa ennakointia.

– Hintojen heiluminen kannattaa hyväksyä, koska siihen ei voi vaikuttaa. Sen sijaan yrityksen oman kulutusprofiilin tarkastelu voi auttaa energiakustannusten hillitsemisessä ja budjetoinnissa, Rinta-Korhonen neuvoo.

Yritys voi seurata omaa kulutustaan esimerkiksi Oomin tarjoamista raporteista, joista näkyy tunti-, päivä-, viikko- ja kuukausikohtaiset kulutustiedot.

– Pörssisähköä käyttävä yritys voi pyrkiä vaikuttamaan tilanteeseen siten, että ohjaa sähkönkulutusta mahdollisuuksien mukaan edullisemmille jaksoille. Jotkut voivat myös hyödyntää toimintojen ajastusta tai automaatiota liiketoiminnassaan, Halme sanoo.

Yritysten kannattaa myös tehdä energiakatselmus, joka antaa keinoja energian ja kustannusten säästämiseen. Katselmuksessa saattaa myös löytyä kulutuskohteita, jotka voidaan ajoittaa edullisimmille hintajaksoille.