Sähkön alkuperätakuu – aidosti vastuullinen valinta

Oomi tarjoaa asiakkailleen vaivattoman tavan hypätä kohti vastuullisempia ja ekologisiksi todennettuja valintoja. Sähkön alkuperän todentaminen sähkön alkuperätakuilla takaa, että sähkö on tuotettu uusiutuvista energialähteistä.

Yhä useampi yritys noudattaa erilaisia laatustandardeja, joissa muun muassa hiilijalanjälki on tärkeässä roolissa. Yrityksen sähkösopimuksen päivittäminen ympäristöystävällisemmäksi on tulevaisuuden valinta. Puhtaan sähköntuotannon hiilijalanjälki (CO2-päästöt) on nolla. 

– Kun lisäämme uusiutuvan sähkön tuotantoa, voimme hillitä ilmastonmuutosta, ja olla mukana yhteisessä vihreässä kampanjassa. Jotta yritys voi viestiä vastuullisista valinnoistaan, on tekojen oltava todennettavissa, kertoo Oomin salkunhallintapäällikkö Markku Halme.

Oomin asiakkaille sähkön alkuperän todentaminen on tehty helpoksi. Pienemmille yrityksille on tarjolla Oomi Uusiutuva -tuote, joka kattaa koko alkuperän todennusprosessin. Tuotteen voi yhdistää kaikkiin sopimuksiin.

– Uusiutuva sähkö on peräisin kestävistä energialähteistä – vesivoimasta, tuulienergiasta, biomassasta ja aurinkoenergiasta. Jakauma energialähteiden välillä vaihtelee tuotanto- ja markkinatilanteen mukaan, avaa Halme.

Yli 100 000 kilowattituntia vuodessa kuluttava suurempi yritys voi olla yhteydessä Oomin asiakasvastaavaan. Näin voidaan käydä läpi erilaisia hankintavaihtoehtoja.

– Asiakas voi valita erilaisista tuotantomuodoista. Palvelu sopii kaikille ekologisia arvoja kannattaville yrityksille, tiivistää Halme.

Halmeen mukaan eri tuotantomuotoihin perustuvien sähkön alkuperätakuiden hinnoitteluun vaikuttavat muun muassa tuotantomuodon kysyntä, toteutuneet tuotantomäärät, tuotantomaa sekä -ajankohta, ja se, miten kyseinen alkuperätakuu on hyväksyttävissä eri laatujärjestelmien vaatimuksien osalta.

– Uusiutuvan energian hinta määräytyy markkinoilla kuten sähköenergiankin hinta. Alkuperätakuita voidaan hankkia kuluvan vuoden lisäksi myös tuleville lähivuosille.