Sähkön hankinnassa luotetaan ennusteisiin

Sähköä ei voi ostaa varastoon, vaan sähkönmyyjät tekevät hankinnat sen hetkisen kulutuksen mukaan. Tämä vaikuttaa myös yritysasiakkaiden hintoihin.

Sähkön tuotannon ja kulutuksen tulee olla koko ajan samalla tasolla. Tämä on mahdollista, sillä tulevan vuorokauden sähkönkulutuksesta tehdään päivittäin tuntikohtainen ennuste, jonka perusteella sähköä tilataan. Sähköntuottajat tekevät vastaavasti tuotantoennusteen, joka kertoo tarjolla olevan sähkön hinnan.

Ennusteet ovat kuitenkin nimensä mukaan vain arvio siitä, mitä seuraavana päivänä tapahtuu. Ennusteen luotettavuuteen vaikuttaa esimerkiksi sääennusteiden osuminen kohdilleen: jos esimerkiksi ennusteessa povattu kylmä ilmavirtaus alkaakin odotettua aiemmin, se vaikuttaa kulutukseen ja sen myötä hintoihin. Kysynnän muutoksia on vaikea arvioida, sillä esimerkiksi teollisuuden sähkönkulutus ei ole aina säännöllistä.

Kun tilanne elää ja kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa, sähkön myyjät ja ostajat siirtyvät tasesähkömarkkinoille. Tasesähköstä on puhuttu viime aikoina paljon, sillä sen vaikutus on kasvanut muutamassa vuodessa melko paljon.

– Tasesähkön hintaero spot-hintoihin nähden on nelinkertaistuneet kahdessa vuodessa, vaikka kulutuksen ennusteet ovat pysyneet yhtä hyvinä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tasesähkön hinta on yhä kasvussa, ja se vaikuttaa etenkin yritysasiakkaisiin, Oomin sähkökauppapäällikkö Marko Rinta-Korhonen kertoo.

Ennustamisen haasteet

Kun sähköä kuluukin odotettua enemmän, lisäsähkön hinta määräytyy tasesähkömarkkinoilla. Hinta tunnille on yleensä korkeampi kuin spot-hinta tunnille. Tasesähkön hinnan nousun yhtenä syynä voidaan pitää tuulivoimaa: muutos tuotannossa voi olla vuorokauden aikana tuhansia megawatteja. Kun ennusteet pettävät, myös tilanteen korjaava sähkö on kalliimpaa ja näin hinnat nousevat.

Jotta tasesähköä ei tarvittaisi, tulisi sähkönmyyjien, kuten Oomin, tuntea asiakkaidensa muuttuvat tilanteet tarkkuudella, joka ei käytännössä ole mahdollinen.

– Pyrimme arvioimaan yritysasiakkaidemme kulutuksen mahdollisimman tarkasti, mutta aina se ei ole mahdollista, sillä asiakkaiden tuotanto ei aina ole tasaista. Siinä missä kotitalouksien energiankulutus on varsin hyvin ennustettavissa, yrityksissä päivät, viikot tai vuodet eivät ole veljiä keskenään. Teemme Oomissa myös koko ajan kehitystyötä, jotta sähkönkäytön ennusteemme olisivat mahdollisimman tarkkoja ja tasesähkön vaikutus kokonaishintaan jäisi asiakkaillemme pieneksi.

– Olemme saaneet jonkin verran yhteydenottoja profiilikustannuksiin liittyen. Yritykset haluavat tietää, mistä hinta muodostuu ja mitä juuri he voisivat tehdä, jotta korkeilta profiilikustannuksilta vältyttäisiin.

Profiilikustannuksilla viitataan toteutuneisiin kustannuksiin, eli siihen sähkön hintaan, joka määräytyy asiakkaan todellisen sähkönkäytön mukaan. Sähkön hinta saattaa vaihdella vuorokauden sisällä hyvin voimakkaasti. Mikäli kulutusta ajoittuu enemmän vuorokauden kalliille tunneille, nostaa se profiilikustannuksen hintaa, ja ne, joiden on mahdollista siirtää kulutusta edullisemmille tunneille, pääsevät hyötymään alemmista profiilikustannuksista.

Me Oomilla autamme asiakkaitamme löytämään heille parhaan ja järkevimmän sähkösopimuksen. Hankinnan hajautuksella yritysten sähkön hinta saadaan tasaisemmaksi, jolloin markkinahintamuutokset eivät pääse yllättämään.