Sähkön hinta vaihtelee – miltä näyttää ensi talvi?

Vuodenvaihteen 2022–2023 talvi jäi monelle mieleen korkeista sähkönhinnoista. Miltä näyttää tuleva talvi – ovatko vuodet veljiä keskenään?

Esitimme viisi sähkön hintaan liittyvää ajankohtaista kysymystä Oomin sähkökauppapäällikkö Marko Rinta-Korhoselle. Tärkeimpinä pointteina vastauksissa nousivat esiin johdannaismarkkinoiden hintojen aleneminen, kiinteähintaisten sopimusten tämänhetkinen suosio ja tuulisähkön vaikutus spot-hintoihin.

Kesällä 2023 pörssisähkön tuntihinnat pysyivät melko alhaisina. Miksi hinnat nousivat reilusti elokuussa?

Pörssisähkön spot-hintojen nousu elokuussa ei johtunut vain yhdestä seikasta, vaan tilanteessa oli monta monessa. Etukäteen oli tiedossa, että osa Suomen ydinvoimasta on elokuussa huoltojaksolla, samoin kuin osa rajasiirtoyhteyksistä Pohjois- ja Keski-Ruotsissa. Ruotsista ei siis saatu korvaavaa sähköä yhtä paljon kuin normaalisti. Samaan ajankohtaan osui Olkiluoto 2:n ennakoimaton, parisen viikkoa kestänyt häiriötilanne. Tämän lisäksi tuulisähkön tuotanto oli saman aikaisesti alhaista.

Mitä voidaan sanoa sähkön hintatasosta kuluvana syksynä?

Elo-syyskuun vaihteen jälkeen spot-tuntihintojen vaihtelu on ollut voimakasta. Iso vaikuttava tekijä tähän on tuulisähkö. Tuuliset päivät laskevat hintaa alemmas, kun taas tyynellä säällä tuulivoiman korvaavaa sähköä tarvitaan enemmän. Korvaavaa sähköä tuodaan tällöin esimerkiksi Ruotsista tai Virosta, joiden senhetkinen sähkön hinta saattaa olla korkea.

Tuuliset päivät laskevat hintaa alemmas, kun taas tyynellä säällä tuulivoiman korvaavaa sähköä tarvitaan enemmän.

Entä ensi talvi, mitä on odotettavissa?

Arvio sähkön hintatasosta näyttää maltillisemmalta kuin vuosi sitten. Viime syksynä isoin huoli oli kaasun riittävyys, kun maakaasun tuonti Venäjältä päättyi. Nyt Euroopan kaasuvarastot ovat hyvällä tasolla ja saman aikaisesti Suomessa on tuotanto lisääntynyt Olkiluoto 3:n ja uuden tuulivoiman myötä. Myös vesitilanne Pohjoismaissa on tällä hetkellä kohtuullisen hyvä.  

Sähköjohdannaisten hinnat ovat tulleet syksyä kohden koko ajan alaspäin. Toki tilanne voi muuttua nopeastikin, jos syyssateet vähenevät, vesivarastot tyhjenevät ja talven lämpötila menee paukkupakkasten puolelle. Tällöin energiantuotannossa on hyödynnettävä enemmän kaasua, mikä nostaa hintoja.

Mitä yritys voi tehdä pienentääkseen sähkölaskuaan?

Yrityksille on vaikea antaa yleismaallista ohjetta kulutuksen vähentämisestä ja ajoittamisesta, sillä yritysten sähköntarve vaihtelee suuresti. Sähkönkulutuksen ajoittamisella voi säästää isojakin summia, mutta jokaiselle yritykselle tämä ei ole mahdollista. Tuotantoyritysten täytyy esimerkiksi ottaa huomioon se, millaisia muita kustannuksia tulee, jos yrityksen tuotantoa siirretään iltoihin tai viikonloppuihin, jolloin sähkö olisi arkipäiviä halvempaa.

Paras ohje, minkä tällä hetkellä voi antaa, liittyy sähkösopimukseen. Isoimmilta hinnanvaihteluilta välttyy aina niin, että kiinnittää sopimuksen hinnan hyvissä ajoin. Sitten, jos pörssisähkön hinnat ovat nousseet korkeiksi, ei edullisia vaihtoehtoja oikein enää ole.

Isoimmilta hinnanvaihteluilta välttyy aina niin, että kiinnittää sähkösopimuksen hinnan hyvissä ajoin.

Millainen sähkösopimus sopii millekin yritykselle?

Jos sähkö on merkittävä kustannuserä yrityksen toiminnassa, ei kannata jäädä täysin spot-hinnan varaan. Toisaalta, jos sähkölasku on vain marginaalinen osa yrityksen kustannuksia, eivätkä hintavaihtelut haittaa toimintaa, voi spot-hinta olla kannattava vaihtoehto.

Tällä hetkellä hinnat johdannaismarkkinoilla ovat tulleet alas. Jos yritykselläsi on spot-hintaan perustuva sähkösopimus, ja olet odotellut, milloin olisi hyvä aika vaihtaa sopimus kiinteähintaiseen, nyt alkaa olla hyvät hetket kiinnittää sähkön hinta.

Mikä on pörssisähkön hinta tänään?

Voit seurata Oomin sivuilta pörssisähkön tuntihintaa eli Nord Pool Spot-hintaa ja pörssisähkön hintakehitystä.