Sähkön vuosi 2022

Kulunut vuosi toi sähkömarkkinoille yllätyksiä, joita kukaan ei osannut ennakoida. Hintojen nousu alkoi jo viime vuoden lopussa, kun sää kylmeni ja sähkön spot-hinta nousi ennätyksellisen korkeaksi. Sittemmin Venäjän hyökkäys Ukrainaan haastoi sähkömarkkinoita entisestään.

Vuoden 2021 joulukuu oli erityisen kylmä ja sen myötä myös erityisen kallis, mitä tulee sähkön hintaan. Kylmät säät jatkuivat läpi koko talven ja vuoden vaihtuessa sähkön spot-hinnat, eli niin kutsutut raa’at markkinahinnat, pysyttelivät korkealla. Kevään uskottiin tuovan sähkölaskuihin helpotusta, mutta helmikuussa alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan muutti tilanteen pysyvästi.

– Sota näkyi sähkön hinnassa koko kevään, kesän ja kuluneen syksyn, ja vaikutti merkittävästi sähkömarkkinoihin. Sodan ja kylmän talven yhteisvaikutus johti siihen, että sähkömarkkinoilla ei voitu enää tehdä kiinteitä hankintoja normaaliin tapaan, ja sen myötä määräaikaisten, kiinteähintaisten sopimusten myynti keskeytettiin. Markkinahinnan nousu kesän aikana johti sähkön vakuusvaatimusten räjähtämiseen, kertoo Oomin kehityspäällikkö Janne Vaitomaa.

Erikoinen tilanne sähkömarkkinoilla on herättänyt niin kuluttajien kuin päättäjien huolen. Keskusteluissa on puhuttu hintakatosta sekä markkinamallin muutoksesta, ja käynnissä on laaja poliittinen selvitystyö. Ehdotuksen mukaan sähkön tuottajille ja myyjille olisi tulossa ylimääräinen 33 prosentin voittovero. Lakiehdotus olisi tarkoitus saada voimaan vielä tämän vuoden puolella.

Sähkösopimuksissa uudistamispainetta

Sähkömarkkinoiden iso muutos on johtanut siihen, että Euroopassa on siirryttävä odotettua nopeammin uusiutuvaan energiaan. Tuulivoiman määrä tulee Suomessa kasvamaan lähivuosina merkittävästi. Se tarkoittaa sitä, että hintojen vaihtelu tulee lisääntymään. Hetkellisesti hinta voi olla hyvin kallis tai hyvin edullinen. Perinteistä kiinteähintaista sopimusta ei välttämättä enää tulevaisuudessa ole mahdollista tarjota, ja näin ollen sähköyhtiöiden myymiä tuotteita joudutaan räätälöimään uudelleen.

Kiinteähintaisissa sopimuksissa ei kuluttajalle ole ollut väliä, mihin aikaan sähköä käyttää, koska hinta on joka tapauksessa sama. Uuden tyyppisissä sopimuksissa yhdistyy perinteisen kiinteähintaisen sopimuksen ja pörssisähkön hyödyt. Niin kuluttajat kuin yritykset voivat vaikuttaa omaan sähkölaskuunsa käyttämällä sähköä vuorokauden edullisimmilla tunneilla ja välttämällä sähkön käyttöä kalleimmilla tunneilla.

– On hyvä muistaa, että koko Eurooppa on tässä samassa veneessä. Yrityksille ei voida enää tarjota samanlaisia sopimuksia kuin ennen. Perinteiset kiinteähintaiset sopimukset ovat jatkossa iso riski, joten niitä ei todennäköisesti yrityksille enää tehdä. Se on toisaalta myös yritysten etu, sillä kiinteähintaisen sopimuksen hintoihin jouduttaisiin sisällyttämään hyvin korkeat riskilisät. Edullisimpaan ratkaisuun päästään uuden tyyppisillä sopimusmalleilla ja parhaimmillaan yritykset voivat vaikuttaa paljonkin omaan kulutukseensa ja sitä kautta sähkölaskuunsa, Vaitomaa toteaa.

Eri asiakkaiden yritysten sähkön hinnoissa voi olla tällä hetkellä suuriakin eroja, sillä osa yrityksistä on ostanut sähköä jopa 3–5 vuoden horisontilla, eli sähkönosto on hajautettu. Sen sijaan päättymässä olevat määräaikaiset sopimukset ovat saattaneet aiheuttaa joissain yrityksissä päänvaivaa, kun uusien sopimusten hintataso on moninkertainen aikaisempaan verrattuna.

Säästötalkoot ovat purreet

Epävarma tilanne sähkömarkkinoilla on johtanut tilanteeseen, jossa niin kuluttajia kuin yrityksiä ja muita organisaatioita kehotetaan säästämään sähköä mahdollisuuksien mukaan. Loppuvuonna 2022 uutisotsikoissa on arvuuteltu, joudutaanko sähköä esimerkiksi säännöstelemään sähkökatkojen avulla, jotta se saadaan riittämään koko talven ajan kaikille.

Säästötalkoissa on tähän mennessä onnistuttu hyvin. Suomen sähkönsiirron kantaverkkoa ylläpitävän Fingrid Oyj:n mukaan sähkönkulutus laski vuoden 2022 lokakuussa peräti seitsemän prosenttia vuoden takaiseen kulutukseen verrattuna. Kehityssuunta on jatkunut koko syksyn. Oomin Vaitomaa huomauttaa, että pelkästään säät eivät ole vaikuttaneet laskuun, vaan ihmiset ja yritykset ovat aidosti muuttaneet kulutustottumuksiaan.

– Tuleva talvi näyttää, tarvitaanko sähkökatkoja, vai riittävätkö kuluttajien ja yritysten säästöteot takamaan sähkön riittävyyden kaikille.