Vakuusvaatimukset kasvaneet merkittävästi

Johdannaiset ovat oleellinen osa sähköä myyvien yritysten sähkönhankintaa. Niiden avulla voidaan tarjota ennustettavuutta sekä sähkön ostajalle että myyjälle.

Sähkön johdannaismarkkinoilla Nasdaqissa käydään kauppaa sähkön hintaan liittyvillä johdannaistuotteilla. Kun sähkönmyyjä myy kiinteähintaisia sopimuksia asiakkailleen ja toisaalta fyysinen sähkönhankinta tapahtuu spot-markkinoilta, jossa sähkön hinta voi vaihdella merkittävästi eri ajankohtina, niin myös sähkönmyyjän tulos voi vaihdella merkittävästi.

Tarve johdannaiskaupankäynnille syntyy markkinatoimijoiden riskienhallinnasta. Johdannaisten avulla saadaan varmistettua sähkön hankintakustannus tulevaisuuteen ja tätä kautta pyritään varmistamaan sähkönmyynnin tulos.

Ostajat ja myyjät sopivat Nasdaqissa anonyymisti hinnan tulevaisuuteen tietylle jaksolle. Johdannaisten hinta on toimijoiden paras näkemys siitä mikä on spot-hinta tulevaisuudessa kyseisellä jaksolla. Johdannaisten hintaan vaikuttavat monet tekijät aina vesivarastoista polttoaineiden hintoihin. Johdannaisten hinnat ovat viime aikoina nousseet ja heilahdelleet merkittävästi, mikä johtuu luonnollisesti jo pidempään jatkuneesta epävakaasta tilanteesta Euroopan sähkömarkkinoilla.

Sähköpörssi on kauppapaikka, joka huolehtii vastapuoliriskin hallinnasta eli että ostaja voi luottaa siihen, että myyjä pystyy vastaamaan myymänsä johdannaisen tuomista velvoitteistaan. Vastaavasti tämä toimii molempiin suuntiin. Siksi johdannaismarkkinoilla toimittaessa tarvitaan myös vakuuksia, sekä myyjältä että ostajalta.

Nasdaqissa vakuusvaateet ovat kasvaneet lyhyessä ajassa jopa kymmenkertaiseksi verrattuna aiempiin vuosiin. Kuten julkisuudessa on nähty, tämä on tuonut haasteita myös yleisesti vakavaraisina pidetyille sähköyhtiöille. Sähkönmyynnistä on kasvaneiden vakuusvaatimusten myötä tullut huomattavasti pääomaa vaativaa liiketoimintaa.